Zatímco členské státy Evropské unie se snaží dohodnout na dalším sedmiletém rozpočtu, středoevropské nevládní organizace varují, že účel a cíle využívání finančních prostředků EU jsou stejně důležité, jako výše rozpočtu. Aby se zajistilo, že prostředky unijní politiky soudržnosti (tedy Strukturální fondy) slouží k udržitelnému rozvoji, je nevyhnutelné rohlednit o nejrůznější aspekty, což vyžaduje spolupráci různých subjektů s rozhodovací pravomocí a všech zainteresovaných stran od raných fází jejich přípravy. Nicméně, dohoda o potřebě partnerství nefunguje – ukazuje studie sítě středoevropských NNO Sfteam.

Dne 28. 6. 2011 proběhl závěrečný seminář ročního operativního vyhodnocení OP LZZ, na němž byli pracovníci Řídícího orgánu seznámeni s evaluací vypracovanou týmem IREAS. ŘO OP LZZ přijal doporučení, jež byla vypracována v zájmu snížení administrativní zátěže všech implementačních orgánů a příjemců, a přislíbil zasazení se o jejich realizaci.

logo ecosocV červnu 2010 Evropský hospodářský a sociální výbor vydal stanovisko „Jak podněcovat účinná partnerství při řízení programů politiky soudržnosti na základě osvědčených postupů z období 2007–2013“ můžete se s ním seznámit níže.

Asociace nestátních neziskových organizací v ČR pořádá v březnu v Praze v rámci Týdnů pro neziskový sektor dvě důležité akce, na něž Vás chceme upozornit.

Dne 4. 2. 2010 proběhl v Brně seminář NNO a strukturální fondy. Seminář organizovalo MMR ČR a Asociace NNO. S prezentacemi a dalšími dokumenty z tohoto semináře se můžete seznámit zde:

Dne 14. 1. 2010 proběhl v Hradci Králové seminář NNO a strukturální fondy. Seminář organizovalo MMR a Asociace NNO. S prezentacemi a dalšími dokumenty z tohoto semináře se můžete seznámit zde:

Dne 10. 12. proběhl ve Zlíně semninář NNO a strukturální fondy. Seminář orgranizovalo MMR a Asociace NNO. S prezentacemi a dalšími dokumenty z tohoto semináře se můžete seznámit zde:

Starší články

NAVRCHOLU.cz