Asociace nestátních neziskových organizací v ČR pořádá v březnu v Praze v rámci Týdnů pro neziskový sektor dvě důležité akce, na něž Vás chceme upozornit.

Dne 4. 2. 2010 proběhl v Brně seminář NNO a strukturální fondy. Seminář organizovalo MMR ČR a Asociace NNO. S prezentacemi a dalšími dokumenty z tohoto semináře se můžete seznámit zde:

Dne 14. 1. 2010 proběhl v Hradci Králové seminář NNO a strukturální fondy. Seminář organizovalo MMR a Asociace NNO. S prezentacemi a dalšími dokumenty z tohoto semináře se můžete seznámit zde:

Dne 10. 12. proběhl ve Zlíně semninář NNO a strukturální fondy. Seminář orgranizovalo MMR a Asociace NNO. S prezentacemi a dalšími dokumenty z tohoto semináře se můžete seznámit zde:

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR si Vás dovoluje pozvat na Veřejné projednání Politiky územního rozvoje ČR 2008 a Vyhodnocení vlivů PÚR ČR 2008 na udržitelný rozvoj území (včetně Zprávy o uplatňování PÚR ČR 2006). Veřejné projednání se koná v úterý 22. července 2008 od 16. 30 hodin, v budově Městské knihovny v Praze, Mariánské nám. 1, 115 72, Praha 1 „Velký sál“. Pozvánku ke stažení v pdf formátu najdete zde.

12. 06. 2008 MMR rozeslalo materiál „Návrh Politiky územního rozvoje ČR 2008" do vnějšího připomínkového řízení a umožňuje tak podávat k němu připomínky i ze strany veřejnosti. Ekologický právní servis upozorňuje na nedostatky v tomto dokumentu a intenzivně se jím zabývá. Více v článku (po kliknutí na název článku).

Připomínky bude možné uplatnit do 25. září 2008.

Byla zahájena veřejná diskuse o věcném zaměření aktualizace Strategie veřejného rozvoje České republiky, která definuje rozvoj ČR do roku 2030. Otevřený k diskuzi a připomínkám je nyní návrh strategické vize udržitelného rozvoje ČR, SWOT analýza, nebo navržená klíčová témata udržitelného rozvoje ČR, tak i celý text a postup zpracování. Vzhledem k harmonogramu prací Vás prosíme o zaslání připomínek nejpozději do 25. června 2008. Více informací získáte po kliknutí na název článku. U článku najdete i důležité odkazy a dokumenty ke stažení.

NAVRCHOLU.cz