Dne 14. 1. 2010 proběhl v Hradci Králové seminář NNO a strukturální fondy. Seminář organizovalo MMR a Asociace NNO. S prezentacemi a dalšími dokumenty z tohoto semináře se můžete seznámit zde:

Pozvánka NNO a EF EU Hradec Králové

MMR – Interaktivní semináře pro NNO

NNO v ROP Severovýchod

KONEP – prezentace zkušeností s projekty

CRR ČR

OP Vzdělávání pro konkurenceschop­nost

Poštovní spořitelna – finanční centra Regionu Pardubice

Poštovní spořitelna a NNO

Příklad dobré praxe – Svítání

NNO a strrukturální fondy