Dne 4. 2. 2010 proběhl v Brně seminář NNO a strukturální fondy. Seminář organizovalo MMR ČR a Asociace NNO. S prezentacemi a dalšími dokumenty z tohoto semináře se můžete seznámit zde:

MMR – Interaktivní semináře pro NNO

Operační programy 2007 – 2013

CRR – pobočka Jihovýchod

Formy spolupráce JMK a NNO

RRAJM – Fond malých projektů

ROP Jihovýchod – realizace projektů

ROP Moravskoslezsko

OP Přeshraniční spolupráce

Program spolupráce Rakousko – Česká republika

Poštovní spořitelna a NNO

Poštovní spořitelna – finanční centra

Příklad dobré praxe – Projekt Vanaivan

Příklad dobré praxe – Betanie

Zápis z workshopu

NNO a strrukturální fondy