Vážené dámy, Vážení pánové,

Asociace nestátních neziskových organizací v ČR pořádá v Praze v březnu v rámci Týdnů pro neziskový sektor dvě důležité akce, na něž Vás chceme upozornit.

Seminář Legislativní prostředí pro NNO

Seminář se koná 12. března 2010 od 9 do 15 hodin v Senátu PČR. Vystoupí na něm právní experti, politici, představitelé veřejné správy a zástupci NNO. Seminář má přispět k prosazení potřebných legislativních změn pro práci NNO. Záštitu nad seminářem přijala 1. ístopředsedkyně Senátu PČR PaedDr. Alena Gajdůšková.

Národní všeoborová konference NNO

Konference se uskuteční 30. března 2010 od 9.30 do 16 hodin v Poslanecké sněmovně PČR. Tato konference bude po 7 letech opět příležitostí, aby se zástupci NNO s partnery z veřejné a podnikatelské sféry poradili o tom, jak zlepšit postavení a vzájemnou spolupráci NNO.

Záštitu nad Týdny pro neziskový sektor převzali ing. Miloslav Vlček, předseda Poslanecké sněmovny PČR a Michael Kocáb, ministr pro lidská práva.

Zveme Vás na obě tyto akce, počet účastníků je však omezen kapacitou sálů. Proto žádáme zájemce o účast, aby se co nejdříve přihlásili v kanceláři Asociace NNO v ČR na e-mailové adrese asociacenno (at) sez­nam.cz. Přihlášení účastníci obdrží pozvánku opravňující k účasti na jednotlivých akcích.

S pozdravem

PhDr. Karel Schwarz předseda Asociace NNO v ČR