Ekologický právní servis se věnuje problematice Politiky územního rozvoje, kterou připravuje Ministerstvo pro místní rozvoj. Jedná se o základní nástroj územního plánování, který ovlivní velmi výrazně podobu zásad územního rozvoje krajů a územních plánů všech obcí, protože bude pro jejich pořizování závazný a žádné podřízené územně plánovací dokumenty s Politikou nebudou moci být v rozporu, resp. se podle rozporných částí nebude postupovat.

Podle EPS je návrh Politiky tak obsahuje řadu kontroverzních záměrů. Politika nerespektuje obsah jiných strategických dokumentů, mj. Státní politiku životního prostředí a Strategii udržitelného rozvoje.

12. 06. 2008 Ministerstvopro místní rozvoj rozeslalo materiál „Návrh Politiky územního rozvoje ČR 2008" do vnějšího připomínkového řízení a umožňuje tak podávat k němu připomínky i ze strany veřejnosti.

Připomínky bude možné uplatnit do 25. září 2008.

Zde je odkaz na informace na stránkách Ekologického právního servisu

Zde je odkaz na informace Ministerstva pro místní rozvoj