V červnu 2010 Evropský hospodářský a sociální výbor vydal stanovisko „Jak podněcovat účinná partnerství při řízení programů politiky soudržnosti na základě osvědčených postupů z období 2007–2013“ můžete se s ním seznámit níže.

Na základě zmíněného stanoviska EHSV realizuje podorbnější průzkum mezi cílovými skupinami, kterou zastupujete. Sběr dat by měl být ukončen do 30.11. Dotazník naleznete na www.ireas.cz/do­taznik10 .

Zmíněné stanovisko naleznete zde.

logo ecosoc