Rada vlády pro NNO připravuje Koncepci podpory rozvoje neziskového sektoru

Prvním krokem je zjištění současného stavu neziskového sektoru. Tento stav popisuje SWOT analýza, kterou vytvořila pracovní skupina, a která byla doplněna na kulatých stolech dne 23.5.2008.

Protože zájem o účast na kulatých stolech byl velmi vysoký a mnozí se na jednání nedostali, otevřela Rada vlády pro NNO připomínkové řízení ke SWOT analýze. SWOT analýza je ke stažení zde

V tuto chvíli máte ještě možnost dodatečně ovlivnit celkový výstup a zaslat svoji připomínku. Připomínky můžete zasílat do 27. června 2008 na adresu: vysin.martin (at) vla­da.cz Do předmětu e-mailu napište SWOT.

Nepište prosím svou připomínku do těla e-mailu. Použijte prosím pro tyto účely výhradně připomínkového listu . Připomínový list ke stažení zde!

Další postup ve zpracování Koncepce podpory rozvoje neziskového sektoru

Dne 7. července 2008 se sejde pracovní skupina pro SWOT analýzu z řad členů Rady vlády pro nestátní neziskové organizace a vypořádá Vaše připomínky.

Informaci o vypořádání připomínek stránkách Rady vlády pro NNO v týdnu od 14. – 18. července 2008.

Ze SWOT analýzy bude vycházet Koncepce podpory rozvoje neziskového sektoru, které by mělo být hotovo do konce září 2008 a poté opět zveřejněno na našich internetových stránkách.

Oficiální informace Rady vlády pro NNO najdete zde