Koncepce je nástrojem, který převádí do praxe záměr vlády „podporovat maximálně svobodný prostor pro aktivity občanů, spolků a neziskového sektoru a zajistí podmínky pro stabilitu a rozvoj nestátních neziskových organizací a pro rovnocennou spolupráci státu, samospráv a neziskového sektoru“ (Programové prohlášení vlády ČR, 2006). „Prezentaci ke koncepci rozvoje neziskového sektoru si můžete stáhnout zde:“http://www­.cpkp.cz/regi­ony/file_downlo­ad/400

V současné době je zpracovávána SWOT analýza neziskového sektoru, která popisuje základní oblasti: financování, právní prostředí pro neziskový sektor, partnerství neziskového sektoru s veřejnou správou, a budovánáí kapacit uvnitř neziskového sektoru.

Základní informace k připravované SWOT analýze naleznete v této prezentaci: SWOT_koncepce rozvoje neziskového sektoru.ppt

SWOT analýza byla vytvořena pracovní skupinou pro koncepci rozvoje NNO a 23.5.2008 byla připomínkována na kulatých stolech, kterých se zúčastnilo více něž 60 zástupců neziskových organizací.