Rada vlády pro nestátní neziskové organizace (RV NNO)

Od roku 2007 se výrazně zaktivizovala Rada vlády pro nestátní neziskové organizace, která pracuje v gesci paní ministryně Dr. Džamily Stehlíkové.

Výroční zpráva RV NNO za rok 2007 je nově ke stažení zde! (vloženo 18.6.2008)

Sekretariát:

Mgr. Kateřina Manová, MA
vedoucí oddělení a tajemnice RVNNO
Telefon: 224 002 330
Mobil: 602 455 624
Fax: 224 002 491
E-mail: manova.kateri­na (at) vlada­.cz

Ing. Martin Vyšín
Telefon: 224 002 395
Fax: 224 002 491
E-mail: vysin.martin (at) vla­da.cz

Mgr. Marcela Šrámková
Telefon: 224 002 458
Fax: 224 002 491
E-mail: sramkova.marce­la (at) vlada­.cz

Základní úkoly Rady vlády pro NNO:

  • Iniciuje a posuzuje koncepční a realizační podklady pro rozhodnutí vlády, týkající se podpory nestátních neziskových organizací (dále jen NNO)
  • Koordinuje spolupráci mezi ústředními orgány státní správy a spolupracujícími kraji v oblasti podpory NNO, včetně dotační politiky z veřejných rozpočtů
  • Analyzuje a zveřejňuje informace o postavení NNO v rámci Evropské unie
  • Ve spolupráci s ministerstvy, NNO, dalšími orgány a institucemi zajišťuje dostupnost a zveřejňování informací o NNO a o opatřeních státní politiky, spolupracuje při vytváření a provozování veřejně přístupného informačního systému o NNO, zřízeného při informačním systému CEDR Ministerstva financí
  • Sleduje a informuje vládu o využívání finančních prostředků kategorie Nadační investiční fond

RV NNO na internetu

Na stránkách „Rady vlády pro NNO“: http://www.vla­da.cz/…no/uvod­.html naleznete pravidelně aktualizované zápisy z jednání Rady vlády pro NNO a jejích výborů.