Zatímco členské státy Evropské unie se snaží dohodnout na dalším sedmiletém rozpočtu, středoevropské nevládní organizace varují, že účel a cíle využívání finančních prostředků EU jsou stejně důležité, jako výše rozpočtu. Aby se zajistilo, že prostředky unijní politiky soudržnosti (tedy Strukturální fondy) slouží k udržitelnému rozvoji, je nevyhnutelné rohlednit o nejrůznější aspekty, což vyžaduje spolupráci různých subjektů s rozhodovací pravomocí a všech zainteresovaných stran od raných fází jejich přípravy. Nicméně, dohoda o potřebě partnerství nefunguje – ukazuje studie sítě středoevropských NNO Sfteam.

Dne 28. 6. 2011 proběhl závěrečný seminář ročního operativního vyhodnocení OP LZZ, na němž byli pracovníci Řídícího orgánu seznámeni s evaluací vypracovanou týmem IREAS. ŘO OP LZZ přijal doporučení, jež byla vypracována v zájmu snížení administrativní zátěže všech implementačních orgánů a příjemců, a přislíbil zasazení se o jejich realizaci.

logo ecosocV červnu 2010 Evropský hospodářský a sociální výbor vydal stanovisko „Jak podněcovat účinná partnerství při řízení programů politiky soudržnosti na základě osvědčených postupů z období 2007–2013“ můžete se s ním seznámit níže.

Cílem kontroly NKÚ, která proběhla v loňském roce a trvala 8 měsíců, bylo prověřit hospodaření s finančními prostředky při realizaci programů a projektů aktivní politiky zaměstnanosti spolufinancovaných z ESF.

Kohezní politika je pojem, se kterým se často setkáváme. Co si pod ním vlastně představit? Pokusili jsme se vystihnout její základní rysy v komixu, který zde postupně zveřejňujeme. Díl desátý, seznamte se prosím.

Kohezní politika je pojem, se kterým se často setkáváme. Co si pod ním vlastně představit? Pokusili jsme se vystihnout její základní rysy v komixu, který zde postupně zveřejňujeme. Díl devátý, seznamte se prosím.

Kohezní politika je pojem, se kterým se často setkáváme. Co si pod ním vlastně představit? Pokusili jsme se vystihnout její základní rysy v komixu, který zde postupně zveřejňujeme. Díl osmý, seznamte se prosím.

Kohezní politika je pojem, se kterým se často setkáváme. Co si pod ním vlastně představit? Pokusili jsme se vystihnout její základní rysy v komixu, který zde postupně zveřejňujeme. Díl sedmý, seznamte se prosím.

Kohezní politika je pojem, se kterým se často setkáváme. Co si pod ním vlastně představit? Pokusili jsme se vystihnout její základní rysy v komixu, který zde postupně zveřejňujeme. Díl šestý, seznamte se prosím.

Kohezní politika je pojem, se kterým se často setkáváme. Co si pod ním vlastně představit? Pokusili jsme se vystihnout její základní rysy v komixu, který zde postupně zveřejňujeme. Díl pátý, seznamte se prosím.

Starší články

NAVRCHOLU.cz