Pro kohezní politiku EU, jejíž podoba bude utvářena také v rámci českého předsenictví Radě EU, doporučujeme zejména sjednotit výklad partnerství, pokračovat v otevřené diskusi o budoucnosti kohezní politiky, analyzovat přínosy a překážky rozvoje partnerství v kohezní politice a postupovat v decentralizaci kohezní politiky. Souhrnné doporučení najdete v dokumentu Partnerství a soudržnost 2008.doc