Kraj Vysočina je dlouhodbě pokládán za kraj s nejlepším přístupem ke svým partnerům, a k neziskovým organizacím zejména. Přijďte se podívat na konferenci, jak je možné realizovat úspěšné evropské projekty za podpory kraje!
Více po kliknutí na název článku.

Strategie udržitelného rozvoje je velkou příležitostí, jak přenést do praxe koncept „dobrého vládnutí“, který by měl být hlavním motivem celé strategie.

Pro kohezní politiku EU, jejíž podoba bude utvářena také v rámci českého předsenictví Radě EU, doporučujeme zejména sjednotit výklad partnerství, pokračovat v otevřené diskusi o budoucnosti kohezní politiky, analyzovat přínosy a překážky rozvoje partnerství v kohezní politice a postupovat v decentralizaci kohezní politiky. Souhrnné doporučení najdete v dokumentu Partnerství a soudržnost 2008.doc

Role nestátních neziskových organizací jako partnera při využívání fondů EU je hlavním tématem národní konference s mezinárodní účastí, která proběhne 23.-24. dubna 2007 v Plzni.

Nadace rozvoje občanské společnosti si u Centra pro výzkum neziskového sektoru (CVNS) nechala vypracovat analýzu „Sociální ekonomika a NNO v ČR“. Sociální ekonomika je i jednou z hlavních priorit NNO pro programové období 2007–2013.

Návrh Asociace nestátních neziskových organizací ČR pro Národní strategický referenční rámec pro období 2007–2013

Dokument ke stažení, popisuje možnosti zapojení NNO do plánování programovacího období SF 2007–2013

Ke stažení dokument mapující spolupráci NNO a především krajů při plánování rozvojových dokumentů.

Pracovní skupina NNO a regionální rozvoj byla v letech 2001 – 2005 významná platforma pro setkávání neziskovek angažovaných v regionálním rozvoji. Základní informace aodkazy.

Historie setkávání neziskovek angažovaných v regionálním rozvoji, stručný přehled

NAVRCHOLU.cz