Asociace nestátních neziskových organizací v České republice,
Asociace nestátních neziskových organizací Plzeňského kraje a
Centrum neziskových organizací Plzeň
ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky

vás zvou na národní konferenci s mezinárodní účastí na téma

Nestátní neziskové organizace a fondy Evropské unie

s podtitulem
Role nestátních neziskových organizací jako partnera při realizaci fondů EU

která se koná v Plzni ve dnech 23. a 24. dubna 2007

Program:
1. den: Partnerství při využívání fondů EU – nástroje a perspektivy ČR

referáty:

Dokumenty ke stažení

 • Pozvánka na konferenci image

  (1 MB)

 • Praktické informace image

  (34 kB)

 • Přihláška na konferenci image

  (31 kB)

 • Zapojení neziskových organizací do využívání fondů EU (NRP, NSRR, tematické operační programy)
 • Zkušenosti s partnerstvím v regionální spolupráci (SROP a zkušenosti s opatřením 3.3, regionální operační programy)
 • Partnerství a spolupráce mezi regiony (INTERREG, mezinárodní a příhraniční operační programy)
 • Zahraniční zkušenosti s využíváním fondů EU

workshopy:

 • Připravenost na zapojení do realizace projektů v rámci evropských fondů
 • Příhraniční spolupráce v rámci evropských fondů
 • Meziregionální a mezioborová spolupráce
 • Mezinárodní a nadnárodní spolupráce v Evropské unii
 • Rovné příležitosti subjektů poskytujících veřejné služby a jejich klientů
 • Nástroje partnerství podnikatelské a bankovní sféry s NNO

2. den: Evropská spolupráce při využívání fondů EU
referáty:

 • Rovné příležitosti pro služby ve veřejném zájmu
 • Příklady mezinárodní spolupráce v Evropě
 • Národní a evropské sítě NNO

panelová diskuse
semináře:

 • Úloha NNO při vytváření multikulturního prostředí a integraci národnostních menšin
 • Síť pro evropskou sociální politiku a financování


Těšíme se na Vaši účast!S pozdravem

PhDr. Karel Schwarz,
předseda Asociace nestátních neziskových organizací v České republice,
Senovážné náměstí 24, 116 47 Praha 1 – Nové Město

Tel. a fax: +420–234621451
Mobil: +420–602616632
Fax: +420–318591406
E-mail: karel.schwarz (at) a­sociacenno.cz, schwarz_karel (at) sez­nam.cz
Webové stránky (URL): http://www.aso­ciacenno.cz, http://www.sweb­.cz/asociacen­no