Dobré srdce nestačí

Logo OPZ barevné

Dne 28. 5. 2019 se v rámci komunitního plánování uskutečnil vzdělávací seminář s názvem „Finanční rámec sociálních služeb“.   

Pro vytvoření sítě sociálních služeb, která je funkční, provozuschopná a kvalitní jsou potřeba, mimo dobrého úmyslu, především finanční prostředky. Cílem semináře bylo seznámit zástupce obcí ORP Bystřice pod Hostýnem se základními zdroji financování a s možnostmi, jak jich využít. Zajímavým přínosem pro ně byl zcela určitě exkurz do finančního řízení sociální služby z pohledu poskytovatele, kdy tak viděli na praktickém příkladu, na co přesně jsou poskytnuté peníze vynakládány. Všem účastníkům se dostalo uceleného souboru informací týkajících se problematiky financování služeb v sociální oblasti, která se ať už přímo nebo nepřímo dotýká nás všech. Oblasti, která je určena těm, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci a potřebují pomoc. Kvalita a dostupnost pomoci znevýhodněným spoluobčanům by ve vyspělé společnosti měla stát na prvním místě a být naprostou samozřejmostí.

CpKP východní Morava podpořili

Další aktivity CpKP východní Morava