Nový projekt pomáhá odsouzeným vrátit se do života

Číst dál...

 

 


Nový projekt pomáhá odsouzeným vrátit se do života


Název projektu: Z věznice novým směrem

Registrační číslo: CZ.03.02.01/00/22_043/0001542

Termín realizace: 1. 8. 2023 – 31. 7. 2026

Místo realizace: Věznice Mírov, Olomoucký kraj

Věznice Mírov se pod vedením Centra pro komunitní práci východní Morava zapojila do nového projektu, který má pomoci odsouzeným lépe se začlenit do společnosti po propuštění z vězení.

Projekt se zaměřuje na individuální potřeby každého odsouzeného a snaží se vytvořit kolem něj síť péče a podpory. Pomocí sociálních poradců či kurzů pro rozvoj základních kompetencí chce projekt zajistit hladký přechod z vězeňského prostředí do běžného života.

Základním kamenem projektu je motivačně edukační program nazvaný 'Novým směrem', který poskytuje odsouzeným nástroje a dovednosti potřebné pro úspěšnou reintegraci do společnosti.

'Chceme, aby odsouzení měli po propuštění šanci na nový začátek,' říká ředitelka Centra pro komunitní práci východní Morava Gabriela Fellingerová. 'Věříme, že komplexní péče a podpora jim v tom pomůže.'

Projekt je financován z ESF prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost plus a státního rozpočtu ČR.

Přes Mosty do práce i v Hranicích

Dne 1.července 2018 jsme zahájili další projekt Mostů z chudoby, tentokrát v Hranicích na Moravě. Svým obsahem navazuje na projekty Mostů z chudoby v Přerově a Brně. Hlavním cílem projektu je zvýšit uplatitelnost na trhu práce u osob s nízkou úrovní kvalifikace, a to prostřednictvím jejich aktivizace, udržitelného rozvoje osobnosti, rekvalifikace, dalšího vzdělávání a pomoci s vyhledáním nového zaměstnání, vč. poskytnutí mzdových příspěvků pro nové zaměstnavatele.

Číst dál...

Open Playground CZ – Otvorené ihrisko CZ

Číst dál...

5. - 6. 10. 2017 Němčice nad Hanou, Česká Republika


Kreativní otevřené workshopy pro děti a dospělé na pěti vzájemně propojených stanovištích:
Experimenty / Umělecké malování / Kreativní psaní / Pletení / Šití.

Číst dál...

Výroční zpráva za rok 2017

Vážení kolegové, milí čtenáři,

uplynul další rok a je mou milou povinností vás z pozice ředitelky CpKP východní Morava pozdravit a informovat vás o činnosti naší organizace v uplynulém roce.

Číst dál...

We Are Equal, Not Identical - in Open Playground

Číst dál...

Základní škola v Němčících nad Hanou se zapojila do mezinárodního projektu „We Are Equal, Not Identical - in Open Playground" (ve volném překladu: „Jsme si rovni, ne stejní – otevřené společné hřiště").

Projekt je zaměřen na podporu výchovy a vzdělávání dětí a mládeže v oblasti lidských práv a svobod, zvýšení citlivosti dětí a mládeže vůči slovním a praktickým projevům ohrožující lidská práva již v zárodku a posílení postoje dětí a mládeže k aktivní obraně proti prohřeškům, proviněním a přečinům proti lidským právům.

Číst dál...

CpKP východní Morava podpořili

Další aktivity CpKP východní Morava