ZAPOJOVÁNÍ VEŘEJNOSTI

IMGP5696.PEFNavrhujeme a realizujeme programy účasti veřejnosti ve strategickém i investičním plánování a rozhodování. Například zapojení veřejnosti do plánování a navrhování veřejných prostranství, do přípravy strategických, rozvojových koncepcí nebo také do přípravy dopravních staveb či jiných investic.

KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

img 3449Komunitní plánování sociálních služeb je forma zapojení veřejnosti do plánování jedné oblasti veřejných služeb. Jsme metodiky v procesech přípravy i implementace komunitních plánů. V rámci tohoto programu zajištujeme i konkrétní aktivity. Zpracováváme podpůrné analytické dokumenty a pořádáme vzdělávací programy.

MÍSTNÍ A UDRŽITELNÝ ROZVOJ

mur2Poskytujeme konzultační služby při přípravě projektů zaměřených na místní sociálně ekonomický rozvoj při respektování principů ochrany životního prostředí. Zpracováváme a aktualizujeme rozvojové strategie. Asistujeme při přípravě místních rozvojových projektů a aktivit zaměřených na znevýhodněné skupiny obyvatel.

 VÝCHOVA K OBČANSTVÍ

vychova k obcanstviPři zapojování veřejnosti je důležitá nejen ochota a zkušenost veřejné správy komunikovat s veřejností, ale také aktivní zájem občanů o věci veřejné. Realizujeme proto projekty, které se zaměřují na výchovu mládeže k občanství a principům demokracie. Taktéž spolupracujeme i s učiteli základních i středních škol.

 NNO A REGIONÁLNÍ ROZVOJ EU

podpora nno a rrPodporou síťování a vzdělávání usilujeme o budování kapacit neziskových organizací. V této oblasti dlouhodobě spolupracujeme s Asociací NNO. Pracujeme s dobrovolníky, organizujeme semináře a vzdělávací kurzy s cílem posílit neziskový sektor. Podporujeme mezioborovou spolupráci neziskových organizací.

Další aktivity