Uskutečnilo se druhé veřejné setkání

Logo OPZ barevné

Dne 9. června se v Bystřici pod Hostýnem uskutečnilo druhé veřejné setkání k projektu Aktualizace procesu komunitního plánování sociálních služeb v ORP Bystřice pod Hostýnem“. Akce se konalo v rámci oslav 650. výročí vzniku města Bystřice pod Hostýnem.

Pro prezentaci dosavadních výsledků procesu komunitního plánování nemohl být vybrán vhodnější termín. Ideální příležitost připomenout všem, kteří vyrazili do ulic, jak je důležité pomáhat sociálně znevýhodněným spoluobčanům. V zámeckém parku koordinátorka projektu, Marcela Porvazníková, připravila pro účastníky oslav opravdu pěkný informační koutek. V něm přehledně představila organizační strukturu komunitního plánování zdejšího ORP a analýzy zachycující současnou situaci v oblasti sociálních služeb.

K nahlédnutí bylo také video a zpráva z úspěšné akce „Projedeme město s vozíčkářem“, kdy byla mapována bezbariérovost vybraných tras, vchodů do institucí a obchodů. Nedílnou součástí veřejného setkání byly panely představující činnost poskytovatelů sociálních služeb, kteří zde působí. Kolemjdoucí tak měli možnost se s nimi seznámit a přímo na místě se na jejich zástupce obrátit s jakýmkoliv dotazem.

Že je Bystřice pod Hostýnem jedním z míst, kde není sociální cítění a snaha pomoci znevýhodněným jen prázdným slovem, dokázali svou přítomností i zástupci vedení města starosta Mgr. Zdeněk Pánek a zejména pak vedoucí sociálního odboru Mgr. Marcela Vegrichtová. I díky jejich podpoře se může síť sociálních služeb v rámci komunitního plánování nadále rozvíjet a pružně reagovat na potřeby těch, kteří pomoc opravdu potřebují.

CpKP východní Morava podpořili

Další aktivity CpKP východní Morava