SWOT analýza

Logo OPZ barevné

V rámci tvorby střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb (komunitního plánu) byla vypracována SWOT analýza pro jednotlivé cílové skupiny, které jsounna území ORP Bystřice pod Hostýnem identifikovány. Jedná se o tyto pracovní skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením a rodina, děti a mládež.

SWOT analýza je metoda, která umožňuje shrnout a stručně zaznamenat silné stránky, slabé stránky, příležitostí a hrozby v systému sociálních služeb na daném území.

SWOT analýza

CpKP východní Morava podpořili

Další aktivity CpKP východní Morava