Východomoravská pobočka CpKP naplno obnovila svoji činnost v roce 2011 a získala novou ředitelku, Mgr. Gabrielu Fellingerovou. Pobočka působí nejen ve Zlínském kraji, ale také na Přerovsku. Věnujeme se problematice komunitního plánování sociálních služeb.  Realizujeme mezinárodní projekty zaměřené na oblast rozvoje sociálních služeb. Vzděláváme, podporujeme a posilujeme nestátní neziskové organizace.

Naše projekty, které realizujeme:

Přes Mosty do práce

Aktualizace procesu komunitního plánování sociálních služeb v ORP Vyškov

Aktualizace procesu komunitního plánování sociálních služeb v ORP Bystřice
pod Hostýnem

Komunitní plánování sociálních služeb v DSO Mikroregion Hustopečsko

Aktualizace procesu komunitního plánování sociálních služeb v ORP Šternberk

Aktualizace procesu komunitního plánování sociálních služeb v ORP Břeclav

 Logo OPZ barevné

Nový projekt pomáhá odsouzeným vrátit se do života

Číst dál...

 

 


Nový projekt pomáhá odsouzeným vrátit se do života


Název projektu: Z věznice novým směrem

Registrační číslo: CZ.03.02.01/00/22_043/0001542

Termín realizace: 1. 8. 2023 – 31. 7. 2026

Místo realizace: Věznice Mírov, Olomoucký kraj

Věznice Mírov se pod vedením Centra pro komunitní práci východní Morava zapojila do nového projektu, který má pomoci odsouzeným lépe se začlenit do společnosti po propuštění z vězení.

Projekt se zaměřuje na individuální potřeby každého odsouzeného a snaží se vytvořit kolem něj síť péče a podpory. Pomocí sociálních poradců či kurzů pro rozvoj základních kompetencí chce projekt zajistit hladký přechod z vězeňského prostředí do běžného života.

Základním kamenem projektu je motivačně edukační program nazvaný 'Novým směrem', který poskytuje odsouzeným nástroje a dovednosti potřebné pro úspěšnou reintegraci do společnosti.

'Chceme, aby odsouzení měli po propuštění šanci na nový začátek,' říká ředitelka Centra pro komunitní práci východní Morava Gabriela Fellingerová. 'Věříme, že komplexní péče a podpora jim v tom pomůže.'

Projekt je financován z ESF prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost plus a státního rozpočtu ČR.

Informační portál sociálních služeb na Přerovsku

Číst dál...

Představujeme vám nový informační portál soicálních služeb a online databázi poskytovatelů sociálních služeb na Přerovsku.

Číst dál...

SPRSS Přerovsko 2022 - 2024

Číst dál...

Představujeme vám Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na Přerovsku na období 2022 - 2024

Číst dál...

Setkání s veřejností a Bleší trh

Číst dál...

KOMUNITNÍ PRÁCE BŘECLAV

V rámci projektu Komunitní práce Břeclav vás zvedeme na setkání s veřejností, jehož součástí bude bleší trh. Akce se koná dne 29.1.2022 od 17 hod. v Komunitním centru Kotelna

Zpráva o (bez)bariérovosti města Přerov

Číst dál...

Přinášíme vás Zprávu o bezbariérovosti města Přerova, která vznikla jak výstup akce Projedeme město s vozíčkářem.

Číst dál...

CpKP východní Morava podpořili

Další aktivity CpKP východní Morava