Zapojování veřejnosti

zapojovani verejnosti2Navrhujeme a realizujeme programy účasti veřejnosti ve strategickém i investičním plánování a rozhodování. Jedná se například o zapojení veřejnosti do plánování a navrhování veřejných prostranství, do přípravy regenerace panelových sídlišť, do přípravy strategických, rozvojových nebo komunikačních koncepcí (např. koncepce nakládání s odpady, generely zeleně atd.) nebo také do přípravy dopravních staveb či jiných investic.

About People with People – Training of Public Participation in V4 Countries in Area of Transparent Decision Making and Communication with Public

Číst dál...Cílem projektu je podpořit zlepšení veřejné správy na místní a regionální úrovni ve všech zemích V4 v podobě vzdělávacího modulu a propagační činnosti. Školení je určeno pro úředníky veřejné správy a politiky. Je zaměřeno na jejich správnou komunikaci s veřejností a neziskovými organizacemi. Projekt podporuje transparentní rozhodovací procesy, které by měly předcházet korupci a lépe zajistit fungování veřejné správy.

Číst dál...

CpKP střední Morava podpořili