Komunitní plán města Mnichovo Hradiště a spádových obcí

b_0_600_0_00_images_phocagallery_foto_cpkp_stc_mnichovo_hradiste_detail_ok.jpgVe městě Mnichovo Hradiště od dubna 2012 realizujeme projekt „Komunitní plán města Mnichovo Hradiště a spádových obcí". Partnerem projektu je město Mnichovo Hradiště, které je aktivně zapojeno do všech aktivit prostřednictvím členů koordinační skupiny, pracovních skupin, ve kterých má své zástupce – členy zastupitelstva, rady a zaměstnance města a v neposlední řadě kolegyněmi ze sociálního odboru pod vedením vedoucí odboru, Jitky Altmanové.

V projektu nejenom aktualizujeme proces komunitního plánování sociálních služeb v samotném Mnichově Hradišti, ale soustřeďujeme se i na spádové obce tohoto města. Základem naší práce je spolupráce všech, kterých se různá témata, která řešíme, týkají. Zaměřujeme se na děti, mládež, rodiny, podporu seniorů a lidí se zdravotním postižením žít doma, jak podpořit zaměstnávání lidí s různými problémy a v neposlední řadě informovanost, které propojuje všechna uvedená témata.


Výstupem projektu na podzim roku 2013 bude nejenom plán, ale i posílená spolupráce všech lidí z území.


Aktivity, které v rámci projektu proběhnou

  • Různé formy setkávání občanů, jejichž cílem je popis území, hledání možných řešení a plánování.
  • Zpracovaná strategie – tzn. Komunitní plán města Mnichovo Hradiště a spádových obcí na období
    2013 – 2017, který bude podkladem pro území pro podporu sociálních služeb.
  • Analýzy potřeb občanů, jako podklad pro strategii.
  • Přehled a popis poskytovaných sociálních služeb v území, finanční přehled dostupných zdrojů.
  • Katalog poskytovatelů sociálních a návazných služeb, který bude srozumitelně prezentovat, kde má občan hledat pomoc.

b_0_600_0_00_images_phocagallery_foto_cpkp_stc_mnichovo_hradiste_mh_ok.jpg

 

Výstupy projektu:

Katalog poskytovatelů sociálních a návazných služeb pro spádové území Mnichovo Hradiště

Mapa sociálních a návazných služeb města Mnichovo Hradiště a okolí

Komunitní plán sociálních a návazných služeb města Mnichovo Hradiště a spádových obcí 2013 - 2017

Akční plán města Mnichovo Hradiště a spádového území pro oblast sociálních a návazných služeb 2014 - 2015

www.socialnisluzbyvmh.cz


Zápisy z pracovních skupin

Zápis pracovní skupiny 4.10.2012

Zápis PS DMR

Zápis ze setkání pracovní skupiny senioři

Zápis pracovní skupiny informovanost 31.1.2013

Zápis PS OZP 20.2.2013

zapis-PS-DMR-final

zapis-PS-OZP-seniori-final

Zápis ze setkání pracovních skupin dne 28. listopadu 2013

 

Analytické podklady

Analýza poskytovatelů sociálních služeb

Analýza potřeb cílové skupiny senioři

Analýza potřeb OZP

Sociálně demografická analýza pro potřeby komunitního plánování sociálních a návazných služeb města Mnichovo Hradiště a spádového území (ORP)

Analýza potřeb cílové skupiny rodina s dětmi v těžké životní situaci

 

 Mediální výstupy

Tisková zpráva - zahájení projektu

Článek o KPSS Info listy 22.9.2012

Tisková zpráva KPSS 5.10.2012

Článek Info listy18.4.2013

Tisková zpráva ze dne 29. listopadu 2013

 

CpKP střední Čechy podpořili