Žijeme komunitním plánováním v Kolíně a spádových obcích

P1000932 komp

Během jednoho roku, kdy společně komunitně plánujeme sociální služby v Kolíně, se nám podařilo zapojit jak místní poskytovatele sociálních služeb, tak rovněž občany kolínské i spádových obcích.

Příprava komunitního plánu sociálních služeb na období 2015 – 2019 započala již před více než rokem. V té době jsme osobně jezdili za poskytovateli sociálních služeb v regionu a dotazovali, abychom zjistili současný stav a poznali služby osobně. Z dotazování a shromážděných dat vznikla Analýza poskytovatelů sociálních služeb poskytovaných občanům Kolína a spádových obcí.

Dalším krokem bylo vypracování Sociálně demografické analýzy pro potřeby komunitního plánování sociálních a návazných služeb spádového území SO ORP Kolín, kterého se ujal Mgr. Ivan Vodochodský, PhD. Obsáhlá analýza skvěle zpracovaná a v souvislostech interpretovaná nám poskytuje objektivní pohled na současnou strukturu populace a predikuje její vývoj, věnuje se otázce zaměstnanosti, naplněnosti a využití školských a sociálních zařízení a analýze sociální oblasti s využitím tvrdých dat primárně sebraných pro účely této analýzy.

 

V rámci komunitního plánování pracujeme ve čtyřech pracovních skupinách, které se schází a zabývají se konkrétními tématy. Schází se pracovní skupina, která řeší otázku bezdomovectví, skupina zabývající se cílovou skupinou rodiny s dětmi a mládež nacházející se v krizi, dále pracovní skupiny věnující se životu osob se zdravotním postižením a seniorů. Nutno uvést, že práce těchto skupin, aktivních občanů a poskytovatelů sociálních služeb ve spolupráci s vedoucím OSVZ a sociálními pracovnicemi města, je důležitá pro zkvalitňování péče a pomoc potřebným v této lokalitě.

Myslíme rovněž na spádové obce ORP Kolín. Jejich situace je výrazně komplikovanější, co se dostupnosti sociálních služeb týče. A proto jsme v rámci zjišťování potřeb uživatelů sociálních služeb oslovili kromě Kolínských i občany žijící v okolních obcích. Získané názory lidí jsme zpracovali v rámci čtyř analýz:

  1. Analýza potřeb cílové skupiny senioři a osoby se zdravotním postižením v kontextu jejich setrvání v domácím prostředí ve městě Kolín a spádových obcích
  2. Rizikové jevy u rodin s dětmi a mládeže ve městě Kolín a spádových obcích
  3. Analýza potřeb zaměřená na problém bezdomovectví
  4. Děti a mládež na ulici.

Oproti předešlému komunitnímu plánování v Kolíně je současné specifické tím, že zahrnuje celou oblast ORP Kolín a soustředí se nejen na proces, ale na skutečné potřeby vycházející z území. Věříme, že výsledný plán přispěje ke zkvalitnění životů občanů, kteří potřebují pomoc druhých.

2013-01-26 00.41.27 komp

Dokumenty vypracované v rámci projektu naleznete na webu města Kolín.

  

CpKP střední Čechy podpořili