Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Poděbrady a spádového území 2023–2025

2020 4 20 podebrady ilustracni fotografie 3

CPKP střední Čechy od března 2020 realizuje projekt s názvem „Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Poděbrady a spádového území 2023–2025", který je financovaný z EU prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost. Projekt bude realizován po dobu dvou let, a to od března 2020 do února 2022. Město Poděbrady vystupuje v projektu jako partner bez finančního příspěvku.

Cílem projektu je aktualizace současného komunitního plánu sociálních a návazných služeb v ORP Poděbrady. Realizace projektu směřuje k udržení a rozvoji dostupnosti potřebných služeb a současně ke zpracování popisu optimální sítě sociálních služeb, která bude efektivně a účinně poskytovat pomoc a podporu nejen občanům v Poděbradech, ale také lidem z okolních obcí.

Co máme v plánu?

  • Zanalyzovat stávající situaci a vytvořit podkladové analýzy.
  • Realizovat pracovní jednání a rozhovory s relevantními organizacemi i jednotlivci.
  • Podpořit spolupráci v celém území a zapojit odbornou i laickou veřejnost.
  • Vyhodnotit stávající komunitní plán sociálních služeb a zpracovat jeho aktuální podobu, včetně akčního plánu.
  • Zpracovat Informační materiály pro cílové skupiny projektu.

V rámci projektu budou jako hlavní výstupy zpracovány:

  •  Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Poděbrady a spádového území 2023–2025
  •  Akční plán na rok 2023
  •  Katalog poskytovatelů sociálních a návazných služeb
  • 2 druhy letáků informujících o možnostech pomoci v území pro osoby ohrožené sociálním vyloučením a sociálně vyloučené

Průběžné výstupy projektu: 

Popis poskytovaných sociálních služeb na území ORP Poděbrady

Základní popis území ORP Poděbrady z hlediska potřeb komunitního plánování sociálních služeb

Popis finančních zdrojů sociálních služeb v ORP Poděbrady

  

Kontaktní osoba: Mgr. Renata Baxová

 Logo OPZ barevné

Projekt: č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_106/0015200

 

CpKP střední Čechy podpořili