O CpKP

mapacr krajeCentrum pro komunitní práci je nezisková organizace, která vznikla v roce 1996. Členové a pracovníci CpKP jsou přesvědčeni, že občan má právo podílet se na zásadních rozhodnutích v jeho obci, městě či regionu a svoji práci směřují k podpoře tohoto cíle. Do dnešní doby vzniklo šest místních zastoupení: CpKP střední Morava, CpKP jižní Čechy, CpKP západní Čechy a CpKP střední Čechy, CpKP Moravskoslezský kraj a CpKP východní Morava. V současné době se jedná o samostatné právní subjekty plně zodpovědné za veškeré svoje aktivity.

Místní zastoupení v regionech

mapacr kraje CpKP Západní Čechy CpKP Střední Čechy CpKP Jižní Čechy CpKP Střední Morava CpPK Východní Morava CpKP Moravskoslezský kraj

Naší vizí je spokojená komunita, ve které veřejná správa spolupracuje s občany na udržitelném rozvoji místní komunity a společně se podílejí na zkvalitňování života občanů. Tato spolupráce vychází především z principů participativní demokracie, občanské společnosti a Místní agendy 21.

Poslání organizace
Naším posláním je přispívat ke spokojenosti občanů a ke spolupráci mezi veřejnou správou a občany těmito činnostmi:

  • vzdělávat zástupce veřejné správy a neziskového sektoru v oblastech zapojování veřejnosti a komunitního rozvoje,
  • být konzultantem a poradcem veřejné správy v oblasti zapojování veřejnosti a komunitního rozvoje,
  • být partnerem veřejné správy při zapojování veřejnosti,
  • vypracovávat expertní stanoviska, které vycházejí z principů participativní demokracie a Místní agendy 21,
  • zprostředkovávat komunikaci u vícestranných jednání, týkajících se rozvoje komunit,
  • být nápomocen při psaní projektů v oblastí zapojování veřejnosti a komunitního rozvoje,
  • vzdělávat veřejnost a zejména mládeř v otázkách demokratických hodnot a principů,
  • zprostředkovávat informace a propagovat principy naší práce z oblasti zapojování veřejnosti a komunitního rozvoje.

    cpkp logo small rgb


Další aktivity