Společná profesionalizace sociální práce na obcích

IMG 20220405 085452 2CPKP střední Čechy ve spolupráci s městy Dobříš, Hořovice, Vlašim a Votice realizuje od dubna 2020 projekt s názvem „Společná profesionalizace sociální práce na obcích", který je financovaný z EU prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost. Projekt měl být původně realizován do března 2022, ale jeho realizace byla prodloužena do června 2022.

Logo OPZ barevné

Projekt se zaměřuje na podporu rozvoje a profesionalizace sociální práce ve čtyřech obcích (dále ORP) Středočeského kraje: Dobříš, Hořovice, Vlašim a Votice. Cílem je nastavení systému udržitelné kvality sociální práce, a to s využitím inovativních postupů, propojení a sdílení zapojených ORP.

 V rámci projektu "Společná profesionalizace sociální práce na obcích" Vás zveme na závěrečný workshop s názvem "Inspirace a příležitosti pro sociální práci na obcích", který se bude konat 16. 6. 2022. Bližší informace jsou uvedeny v pozvánce ke stažení níže. 

Pozvánka na workshop: Inspirace a příležitosti pro sociální práci na obcích

ZW sociální práce na obcích

ZW socialni prace na obcich2

 

Aktivity realizované v rámci projektu:

  • Zmapování potřeb pro výkon sociální práce v rámci ORP, malých obcích a z pohledu sociálních pracovnic. Realizace rozhovorů a zpracování Popisu potřeb pro nastavení systému sociální práce.
  • Multidisciplinární spolupráce v zapojených ORP. Účelem je jednání o aktuálních tématech s cílem získání většího rozhledu všech zúčastněných a komplexnějšího výkonu sociální práce.
  • Podpora spolupráce v rámci jednotlivých ORP formou setkávání sociálních pracovnic ze všech ORP, jejichž cílem je vzájemné sdílení dobré praxe, zkušeností a získávání inspirace pro výkon sociální práce a zpracování Metodiky sociální práce na obcích (výstup projektu).
  • Zvýšení odborné kompetence sociálních pracovnic prostřednictvím vzdělávání v akreditovaných kurzech a účasti na případových a individuálních supervizích.
  • Realizace případových konferencí jako nástroje multidisciplinární spolupráce a také prevence a motivace klientů.
  • Zpracování Metodiky sociální práce na obcích jako inspirace pro nastavení postupů a procesů, které přispějí k profesionalizaci sociální práce a udržitelné úrovni její kvality.
  • Odborná exkurze na Olomoucku (původně plánovaná exkurze na Slovensku byla vlivem koronavirové pandemie přesunuta do České republiky) za účelem sdílení dobré praxe a zkušeností v rámci sociální práce.
  • Závěrečný workshop za účelem prezentace výstupů projektu a prodiskutování aktuálních témat sociální práce na obcích.

Průběžné výstupy projektu

Popis potřeb pro nastavení systému sociální práce v jednotlivých ORP a v obecném pojetí

Kontaktní osoba: Mgr. Monika Ljubková

Logo OPZ barevné

Projekt: Společná profesionalizace sociální práce na obcích č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_098/0015198 je financován z ESF prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

CPKP střední Čechy ve spolupráci s městy Dobříš, Hořovice, Vlašim a Votice realizuje od dubna 2020 projekt s názvem „Společná profesionalizace sociální práce na obcích“, který je financovaný z EU prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost. Projekt bude realizován po dobu dvou let, a to od dubna 2020 do března 2022.

Projekt se zaměřuje na podporu rozvoje a profesionalizace sociální práce ve čtyřech obcích (dále ORP) Středočeského kraje: Dobříš, Hořovice, Vlašim a Votice. Cílem je nastavení systému udržitelné kvality sociální práce, a to s využitím inovativních postupů, propojení a sdílení zapojených ORP.

Co máme v plánu?

·       Zmapovat potřeby pro výkon sociální práce v rámci ORP, malých obcích a z pohledu sociálních pracovníků. Za tímto účelem zrealizujeme rozhovory a zpracujeme Popis potřeb pro nastavení systému sociální práce.

 

·       Podpořit multidisciplinární spolupráci a síťování v zapojených ORP. V každém ORP vznikne multidisciplinární tým, který se bude scházet a jednat o aktuálních tématech. Bude tak nastavena platforma pro předávání informací z jednotlivých oblastí, které povedou k získání většího rozhledu všech zúčastněných a možnostem komplexnějšího výkonu sociální práce.

 

·       Podpořit spolupráci jednotlivých ORP. Plánujeme společná setkávání sociálních pracovníků ze všech ORP, jejichž cílem bude vzájemné sdílení dobré praxe, zkušeností a nalezení shody v definování standardizovaných postupů.

 

·       Zvýšit odborné kompetence sociálních pracovníků prostřednictvím vzdělávání v akreditovaných kurzech především v oblastech případových konferencí (jejich facilitace) a mentálních map. Sociální pracovníci se budou dále účastnit případových a individuálních supervizí.

 

·       Zavést případové konference v sociální práci jako inovativní nástroj multidisciplinární spolupráce a také prevence a motivace klientů. Vyhodnotíme úspěšnost případových konferencí a pokusíme se nastavit jejich udržitelnost i po skončení projektu.

 

·       Zpracovat Metodiku sociální práce na obcích a tím nastavit jednotné a standardizované postupy, profesionalizovat sociální práci a přispět tak k udržitelné úrovni její kvality.

·       Realizovat zahraniční exkurzi na Slovensko za účelem sdílení dobré praxe a zkušeností v rámci sociální práce a v relevantních případech zajistit přenos do České republiky, včetně adaptace na zdejší podmínky.

 

·       Realizovat závěrečný workshop, na kterém budeme prezentovat výstupy projektu odborné veřejnosti a dalším zájemcům.

 

 

Kontaktní osoba: Mgr. Monika Ljubková, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Projekt č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_098/0015198

 

CpKP střední Čechy podpořili