Podpora pečujících na území ORP Lysá nad Labem a Brandýs nad Labem – Stará Boleslav

brandys 2

Centrum pro komunitní práci střední Čechy v červnu 2022 ukončilo realizaci projektu na podporu neformálně pečujících (dále i pečující). Konkrétně se jednalo o zajištění koordinace pomoci neformálním pečovatelům, doplněné o poskytování potřebných informací, realizaci setkávání svépomocných skupin, vzdělávání, konzultace a další potřebnou podporu pečujícím. Projekt byl realizován na území dvou měst s rozšířenou působností ORP (Lysá nad Labem a Brandýs nad Labem – Stará Boleslav). V každém území vznikla sdílená pozice odborného poradce a koordinátora pomoci a bylo zřízeno kontaktní místo pro pečující. Díky realizaci našeho projektu došlo v obou územích ke zvýšení podpory pečujících a k rozvoji mezioborové spolupráce organizací a odborníků osob podílejících se na sdílené péči což vyplývá i z následujících čísel.

V obou územích realizace projektu jsme podpořili 1 113 pečujících, kterým koordinátorky pomoci poskytly 835 konzultací (tj. 407 hodin). Zprostředkovali jsme 222 hodin individuálních konzultací s různými odbornými experty (fyzioterapeut, psycholog, psychoterapeut, lékař apod.). Zorganizovali jsme 32 svépomocných setkání pečujících (17 v Brandýse nad Labem – Stará Boleslav a 15 v Lysé nad Labem), 10 odborných přednášek a zážitkových aktivit s účastí 93 opakovaně podpořených osob. Na podporu odborného týmu projektu proběhlo 11 supervizních setkání. Vzhledem k okolnostem v době covidových omezení jsme nemohli realizovat velkou část aktivit prezenčně a osvědčila se možnost on-line podpůrných setkávaní nebo vzdělávání, které si pečující velmi chválili a tak jsme některá vzdělávání i po ukončení lock downu realizovali tzv. hybridně. V rámci mapování aktuálního stavu potřeb neformálně pečujících bylo realizováno celkem 35 individuálních rozhovorů s pečujícími a 15 rozhovorů s odborníky, kteří poskytují odbornou pomoc pečujícím rodinám, doplněné 4 focus groups (skupinovými rozhovory).

 K rozvoji mezioborové spolupráce organizací a osob podílejících se na sdílené péči jsme uspořádali 11 mezioborových setkání (6 v Brandýse a 5 v Lysé) a na závěr jsme v každém území s těmito odbornými experty uspořádali ověřovací fokusní skupinu.

V rámci projektu vznikly i návody pro zvládání péče v domácím prostředí: 

  • První video, „Co udělat nejdříve", obsahuje rady a doporučení, co je potřeba zařídit, když rodina začíná o někoho pečovat.
  • Druhé video, „Finanční a materiální podpora", je věnováno možnostem materiální a finanční podpory, kterou mohou pečující čerpat.
  • Třetí video, „Kdo mi s péčí pomůže", poskytuje základní rady k zorientování, které sociální a jiné služby mohou pečujícím rodinám pomoci.
  • Poslední video, „Co a jak dál", je věnováno tomu, jak se vyrovnat s odchodem blízkého člověka, a praktickým otázkám, které je potřeba vyřešit

pečující videa

Forma videí reaguje na různé komunikační možnosti pečujících, aby byla srozumitelná pro kohokoliv. Animace umožní se vizuálně zorientovat, díky mluvenému slovu získají informace i lidé se zrakovým postižením, titulky zprostředkují obsah i těm, kteří mají horší sluch, a znakový jazyk zajistí předání informací neslyšícím. Videa i jejich forma vznikly na základě každodenních zkušeností klientů a rozhovorů s koordinátory pomoci v CPKP. Jejich záměrem je šířit informace v této srozumitelné a snadno dostupné podobě mezi co největší počet pečujících. Videa vznikla ve spolupráci s grafickým studiem Mowshe s.r.o., Deaf friendly a dalšími odborníky.

V rámci projektu dále vznikly také tyto výstupy: Analýza potřeb pečujících osob a stávajícího stavu sociálních služeb s doporučeními pro rozvoj kvality a nabídky služeb na podporu neformálně pečujícím v el. Podobě. Aktualizovali jsme metodiku zavádění koordinovaného přístupu s názvem Popis postupu, činností a doporučení při zavedení pozice koordinátora pomoci v území ORP Dobříš, ORP Hořovice a ORP Beroun.

 Centrum pro komunitní práci střední Čechy vydalo v elektronické i tištěné podobě aktualizovaný leták pro pečující, „Praktické rady pro zvládnutí péče“, na kterém jsou shrnuty základní rady, jak postupovat, když se někdo ocitne v roli pečovatele: co udělat nejdříve, kde a co může žádat, na co má nárok, kdo mu s péčí pomůže, jaké jsou dostupné sociální a zdravotní služby, vzdělávací a podpůrné služby pro rodiny dětí s postižením, anebo jak postupovat při ukončení péče.

plakát pečující

Odkaz na leták – praktické rady pro zvládnutí péče

Na letáku jsou uvedené QR kódy, které po načtení odkáží na videonávody nebo brožuru s podrobnými informacemi. K letáku je dostupné také video s překladem do českého znakového jazyka.

Přidanou hodnotou naší dlouhodobé práce je prezentace nabízených služeb v místní komunitě a podpora komunitního přístupu ve sdílené péči tzv. homesharingu - vyhledáváním vhodných hostitelů a jejich přípravou pro hostitelství a navazující doprovázení a podpora pečujících rodin.

Za realizační tým projektu CPKP střední Čechy:

Petra Štěpová

Logo OPZ barevné

 

 

 

 

Projekt číslo: CZ.03.2.60/0.0/0.0/18_088/0010746, který je financován z ESF prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

CpKP střední Čechy podpořili