Evropského ombudsmana P. Nikiforos Diamandouros zajímají problémy, které způsobila Evropská komise tím, že pozdě vyplácí splátky dotací a grantů občanům, společnostem, univerzitám, NNO a jiným organizacím, které realizují projekty podpořené Evropskou komisí.

V roce 2007 proběhly platby pozdě ve více než 20% případů a zpoždění trvalo průměrně 48 dní.

Ombudsman doporučil komisi, aby přijala opatření, která povedou ke zlepšení tohoto stavu, zvláště s ohledem na ty, kteří jsou tímto stavem více ohroženi, jako jsou fyzické osoby, malé a střední splečnosti a organizace.

První vyhodnocení provedl ombudsman v roce 2001, což vedlo k tomu, že Komise přijala opatření k řešení tohoto problému. V minulých 7-mi letech se však ombudsman zabýval dalšími více než 30-ti opožděnými platbami pro NNO, společnosti, výzkumná centra, univerzity a sdružení. V prosinci 2007 proto vyhlásil druhé hodnocení platební kázně Evropské komise.

Zjistil tyto nejdůležitější skutečnosti:

  • pozdní platby stále tvoří vážný problém, i přesto, že Komise udělala určitý pokrok
  • v roce 200Z7 bylo opožděno asi 22% všech plateb Evropskékomise
  • v roce 2007 bylo průměrné zpoždění 48 dní
  • pozdní platby se týkaly zejména malých částek pro občany nebo pro malé a střední společnosti a sdružení.

    Ombudsman uvítal opatření, která vedla k nápravě, zejména zjednodušení interních procedur. Podtrhl, že mezi lety 2005 a 2007 dokázala komise zmenšit procento pozdních plateb na polovinu. Uvítal také rozhodnutí uvést automatický platební systém.

    Celé znění rozhodnutí evropského ombudsmana najdete zde

Původní zdroj

Kdo je evropský veřejný ochránce práv? Jak vám může pomoci? Čtěte zde