Vláda si nechala vypracovat expertní posouzení všech oblastí, které vyzdvihl ve svém podání Ústavnímu soudu Senát ČR a došla k názoru, že celá Lisabonská smlouva je v souladu s Ústavou ČR.

Celý dokument je ke stažení zde

K Ústavnímu soudu také již dříve dorazilo vyjádření prezidenta Václava Klause, který však upozorňuje Ústavní soud na sporná témata plynoucí z přijetí Lisabonské smlouvy.

Senát podal smlouvu k posouzení Ústavnímu soudu usnesením č. 379, ze dne 24. 4. 2008 na 13. schůzi Senátu

Historii ratifikace Lisabonské smlouvy můžete sledovat na stránkách Poslanecké sněmovny