Partnerství pro udržitelný rozvoj ve střední Evropě – SF team

sfteam logoOd roku 2001  funguje spolupráce sítě neziskových organizací z osmi zemí střední a východní Evropy. Usiluje o prosazování principů udržitelného rozvoje regionální politiky ve střední a východní Evropě. Partnerství vystupuje pod označením SF team. Klíčovou podpůrnou aktivitou sítě je pravidelné setkávání a výměna zkušeností partnerů. Na základě setkávání dochází k vzájemné podpoře a inovaci aktivit v jednotlivých zemích.

 

 

Společně jsem také připravili několik publikaci příkladů dobré praxe a metodických doporučení z oblasti partnerství a transparentního využívání strukturálních fondů.

CpKP střední Čechy využívá tento projekt k podpoře svých aktivit ve výborech Rady vlády a v Asociaci NNO v ČR, kde na jednu stranu získává informace a zkušenosti z oblasti zájmu SF teamu, na straně druhé se v těchto plénech snaží uplatňovat zkušenosti svých zahraničních partnerů. Cílem těchto aktivit je zejména podpora efektivního a transparentního využívání strukturálních fondů především pro neziskové organizace a obecné prosazování principů partnerství.

Studie a  příklady dobré praxe:

The key of partnership

Why Bother with Partnership

Fungování SF teamu podporují:
mottvisegrad fund logo blue 400

CpKP střední Čechy podpořili