Místní a udržitelný rozvoj

mur2Poskytujeme konzultační služby při přípravě projektů zaměřených na místní sociálně ekonomický rozvoj při respektování principů ochrany životního prostředí. Zpracováváme a aktualizujeme rozvojové strategie. Asistujeme při přípravě místních rozvojových projektů a aktivit zaměřených na znevýhodněné skupiny obyvatel.

Procesní audit a plán rozvoje seniorských sociálních služeb Farní charity Starý Knín

Číst dál...Na podzim roku 2019 jsme zahájili spolupráci s Farní charitou Starý Knín. Uzavřeli jsme smlouvu o realizaci Procesního auditu a implementaci jeho doporučení do současných dokumentů organizace. Druhá část zakázky se zaměří na Vytvoření plánu rozvoje seniorských sociálních služeb Farní charity Starý Knín na území jejich působnosti. Zakázka je realizována v rámci projektu Strategický rozvoj a zvyšování kvalit terénních sociálních služeb FCHSK pro seniory a osoby se zdravotním postižením, číslo projektu CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007734.

Číst dál...

Konference MAS Posázaví 11. 6. 2013 v Týnci nad Sázavou

CpKP Střední Čechy úzce spolupracuje s MAS Posázaví již několik let a jako každý rok, i tento jsme jeli do Týnce nad Sázavou na pravidelné setkání. Našim úkolem bylo vedení diskuse v pracovních týmech na předem jasně definovaná témata, vycházející ze závěrů zrealizovaných analytických kroků. Výstupem setkání jsou podklady pro Priority rozvoje regionu a realizace jednotlivých projektů v daném území.

Číst dál...

Služby pro MAS ve Středočeském kraji

Číst dál...CpKP střední Čechy dlohodobě spolupracuje s několika MAS ve Středočeském kraji.Realizovalo pro ně několik projektů,  které směřovaly k rozvoji venkova. Soustředíme se na otázky facilitace a strategického plánování mikroregionů a MAS. CpKP střední Čechy nabízí obcím i regionům svoji pomoc jako nezávislý odborník, který může pomoci jednak s nastartováním rozvoje anebo v okamžiku, kdy je třeba aktualizovat strategii mikroregionu či MAS.

Číst dál...

Benchmarking venkova

Číst dál...Projekt Benchmarking venkova usiluje o nastavení způsobu hodnocení managementu mikroregionů a MAS založeného na dobrovolném porovnávání sady indikátorů. Webový nástroj www.ehomer.cz chce tak dávat managementu mikroregionů a MAS zpětnou vazbu na jejich činnost, a tím i možnost jejich rozvoje. Tento nástroj si neklade za cíl hodnotit přístupy jednotlivých mikroregionů a MAS, ale chce u nich porovnávat dopady jejich činnosti.

Číst dál...

CpKP střední Čechy podpořili