Komunitní plán sociálních služeb statutárního města Mladá Boleslav na období 2014 – 2018

b_0_600_0_00_images_phocagallery_foto_cpkp_stc_mlada_boleslav_ml_boleslav_2.jpegNa konci roku 2011 jsme společně se statutárním městem Mladá Boleslav připravili projekt zajišťující aktualizaci Komunitního plánu sociálních služeb v tomto městě. Vzhledem k získání finančních prostředků z Evropského sociálního fondu, Operační program lidské zdroje a zaměstnanost jsme v září 2012 zahájili realizaci tohoto projektu.

Jeho aktivity se zaměřují na inovaci procesu komunitního plánování sociálních služeb, aktivizaci pracovních skupin a společnou práci, jejichž výstupem bude aktualizovaný Komunitní plán sociálních služeb statutárního města Mladá Boleslav na období 2014 - 2018.


Aktivity, které v rámci projektu proběhnou
- zpracování sociodemografické analýzy,
- realizace analýz potřeb občanů,
- vyhodnocení platného plánu,
- aktualizace analýzy poskytovatelů registrovaných sociálních služeb,
- zpracování finančního přehledu,
- zpracování strategie na období 2014 – 2018,
- katalog poskytovatelů sociálních a návazných služeb,
- to vše ve spolupráci s občany.

Realizace projektu je podpořena z Evropského sociálního fondu, Operační program lidské zdroje a zaměstnanost.

Realizátor projektu
Statutární město Mladá Boleslav

Partneři
Centrum pro komunitní práci střední Čechy

Kontaktní osoba
Za CpKP – metodička projektu: Martina Macurová, martina.macurova@cpkp.cz, tel.: 775 764 414
WWW: www.cpkp.cz
Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.03/78.00034
Doba realizace projektu: 1. září 2012 až 30. dubna 2014

b_0_600_0_00_images_phocagallery_foto_cpkp_stc_mlada_boleslav_ml_boleslav_2.jpeg

 

 Výstupy projektu

 Analýza potřeb cílové skupiny děti a mládež

Analýza potřeb cílové skupiny osob se zdravotním postižením

Analýza potřeb cílové skupiny osoby sociálně vyloučené a osoby ohrožené sociálním vyloučením

Analýza potřeb cílové skupiny senioři


Komunitní plán sociálních služeb statutárního města Mladá Boleslav na období 2014 – 2018

CpKP střední Čechy podpořili