Společná profesionalizace sociální práce na obcích

2015-05-21 cpkp 013CPKP střední Čechy ve spolupráci s městy Dobříš, Hořovice, Vlašim a Votice realizuje od dubna 2020 projekt s názvem „Společná profesionalizace sociální práce na obcích", který je financovaný z EU prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost. Projekt bude realizován po dobu dvou let, a to od dubna 2020 do března 2022.

Logo OPZ barevné

Projekt se zaměřuje na podporu rozvoje a profesionalizace sociální práce ve čtyřech obcích (dále ORP) Středočeského kraje: Dobříš, Hořovice, Vlašim a Votice. Cílem je nastavení systému udržitelné kvality sociální práce, a to s využitím inovativních postupů, propojení a sdílení zapojených ORP.

Co máme v plánu?

  • Zmapovat potřeby pro výkon sociální práce v rámci ORP, malých obcích a z pohledu sociálních pracovníků. Za tímto účelem zrealizujeme rozhovory a zpracujeme Popis potřeb pro nastavení systému sociální práce.
  • Podpořit multidisciplinární spolupráci a síťování v zapojených ORP. V každém ORP vznikne multidisciplinární tým, který se bude scházet a jednat o aktuálních tématech. Bude tak nastavena platforma pro předávání informací z jednotlivých oblastí, které povedou k získání většího rozhledu všech zúčastněných a možnostem komplexnějšího výkonu sociální práce.
  • Podpořit spolupráci jednotlivých ORP. Plánujeme společná setkávání sociálních pracovníků ze všech ORP, jejichž cílem bude vzájemné sdílení dobré praxe, zkušeností a nalezení shody v definování standardizovaných postupů.
  • Zvýšit odborné kompetence sociálních pracovníků prostřednictvím vzdělávání v akreditovaných kurzech především v oblastech případových konferencí (jejich facilitace) a mentálních map. Sociální pracovníci se budou dále účastnit případových a individuálních supervizí.
  • Zavést případové konference v sociální práci jako inovativní nástroj multidisciplinární spolupráce a také prevence a motivace klientů. Vyhodnotíme úspěšnost případových konferencí a pokusíme se nastavit jejich udržitelnost i po skončení projektu.
  • Zpracovat Metodiku sociální práce na obcích a tím nastavit jednotné a standardizované postupy, profesionalizovat sociální práci a přispět tak k udržitelné úrovni její kvality.
  • Realizovat zahraniční exkurzi na Slovensko za účelem sdílení dobré praxe a zkušeností v rámci sociální práce a v relevantních případech zajistit přenos do České republiky, včetně adaptace na zdejší podmínky.
  • Realizovat závěrečný workshop, na kterém budeme prezentovat výstupy projektu odborné veřejnosti a dalším zájemcům.

Kontaktní osoba: Mgr. Monika Ljubková

Logo OPZ barevné

Projekt: Společná profesionalizace sociální práce na obcích č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_098/0015198 je financován z ESF prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

CPKP střední Čechy ve spolupráci s městy Dobříš, Hořovice, Vlašim a Votice realizuje od dubna 2020 projekt s názvem „Společná profesionalizace sociální práce na obcích“, který je financovaný z EU prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost. Projekt bude realizován po dobu dvou let, a to od dubna 2020 do března 2022.

Projekt se zaměřuje na podporu rozvoje a profesionalizace sociální práce ve čtyřech obcích (dále ORP) Středočeského kraje: Dobříš, Hořovice, Vlašim a Votice. Cílem je nastavení systému udržitelné kvality sociální práce, a to s využitím inovativních postupů, propojení a sdílení zapojených ORP.

Co máme v plánu?

·       Zmapovat potřeby pro výkon sociální práce v rámci ORP, malých obcích a z pohledu sociálních pracovníků. Za tímto účelem zrealizujeme rozhovory a zpracujeme Popis potřeb pro nastavení systému sociální práce.

 

·       Podpořit multidisciplinární spolupráci a síťování v zapojených ORP. V každém ORP vznikne multidisciplinární tým, který se bude scházet a jednat o aktuálních tématech. Bude tak nastavena platforma pro předávání informací z jednotlivých oblastí, které povedou k získání většího rozhledu všech zúčastněných a možnostem komplexnějšího výkonu sociální práce.

 

·       Podpořit spolupráci jednotlivých ORP. Plánujeme společná setkávání sociálních pracovníků ze všech ORP, jejichž cílem bude vzájemné sdílení dobré praxe, zkušeností a nalezení shody v definování standardizovaných postupů.

 

·       Zvýšit odborné kompetence sociálních pracovníků prostřednictvím vzdělávání v akreditovaných kurzech především v oblastech případových konferencí (jejich facilitace) a mentálních map. Sociální pracovníci se budou dále účastnit případových a individuálních supervizí.

 

·       Zavést případové konference v sociální práci jako inovativní nástroj multidisciplinární spolupráce a také prevence a motivace klientů. Vyhodnotíme úspěšnost případových konferencí a pokusíme se nastavit jejich udržitelnost i po skončení projektu.

 

·       Zpracovat Metodiku sociální práce na obcích a tím nastavit jednotné a standardizované postupy, profesionalizovat sociální práci a přispět tak k udržitelné úrovni její kvality.

·       Realizovat zahraniční exkurzi na Slovensko za účelem sdílení dobré praxe a zkušeností v rámci sociální práce a v relevantních případech zajistit přenos do České republiky, včetně adaptace na zdejší podmínky.

 

·       Realizovat závěrečný workshop, na kterém budeme prezentovat výstupy projektu odborné veřejnosti a dalším zájemcům.

 

 

Kontaktní osoba: Mgr. Monika Ljubková, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Projekt č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_098/0015198

 

CpKP střední Čechy podpořili