Komunitní plánování sociálních služeb ORP Příbram

Číst dál...V Příbrami bylo zahájeno komunitní plánování sociálních služeb v roce 2006, v roce 2007 byl schválen první komunitní plán města Příbrami. V letech 2010 – 2011 se rozšířil proces plánování na celé území správního obvodu obce s rozšířenou působností Příbram. Cílem bylo zajištění dostupnosti potřebných sociálních služeb ve všech 75 obcích regionu. V roce 2010 byla navázána spolupráce s poskytovateli sociálních služeb a se samosprávami obcí, řídící skupina byla doplněna dalšími členy, byla zpracována část analýz, které mapovali dostupnost sociálních služeb a aktuální potřeby uživatelů i široké veřejnosti.

Číst dál...

Komunitní plánování sociálních služeb Svazku obcí Blatenska

Na území Blatenska byl v srpnu 2011 dokončen projekt Komunitní plánování sociálních služeb Svazku obcí Blatenska, financovaný z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Projekt navázal na úspěšnou akci z roku 2006 - 2007, kdy na území Svazku obcí Blatenska vznikl první komunitní plán. V letech 2010 – 2011 bylo komunitní plánování zaměřeno na vypracování aktuálního plánu rozvoje sociálních služeb, který řeší současné potřeby obyvatel území a je také vhodným podkladem pro plánování na krajské úrovni. Plán je výstupem spolupráce mezi zadavateli, poskytovateli a uživateli sociálních služeb.

Číst dál...

CpKP jižní Čechy podpořili