Evropa mladýma očima je kampaň dětí a mládeže na počest a podporu předsednictví České republiky Radě Evropské unie.

Do kampaně se mohou zapojit nestátní neziskové organizace dětí a mládeže či s dětmi a mládeží pracující, školy a školská zařízení pro zájmové vzdělávání. Žádost se předkládá zásadně prostřednictvím ústředí NNO (nižší články organizací nemohou podávat projekty samostatně).

Finanční výše žádosti na 1 projekt se doporučuje v rozmezí 20 000 až 100 000 kč

Cílem kampaně je rozšiřování myšlenek a informací o českém předsednictví a Evropské unii mezi dětmi a mládeží. K tomu by mělo dojít prostřednictvím akcí a aktivit, které budou do kampaně oficiálně zařazeny.

Příklady aktivit v rámci kampaně:

  • akce konané na počest a podporu předsednictví a to jak na celorepublikové,

tak na lokální úrovni

  • akce, které se obsahově vztahují k Evropě a Evropské unii
  • akce, které podporují a rozvíjejí spolupráci subjektů dětí a mládeže v rámci

Evropské unie

  • akce podporující kreativitu

Zařazeny mohou být i tradiční akce předkladatelů žádostí, které mohou přispět k propagaci českého předsednictví

Žádosti se předkládají: 1. pro akce a aktivity organizované v období od 1. 9. do 31. 12. 2008 do 15. 8. 2008. 2. pro akce a aktivity organizované v období od 1. 1. do 30. 6. 2009 do 15. 11. 2008.

MŠMT žádosti posoudí a do 30 dnů žadatelům sdělí své rozhodnutí o zařazení či odmítnutí. Subjekty, jejichž akce či aktivity byly přijaty jako součást kampaně, mohou následně podat žádost o státní dotaci na přijaté akce. Finanční dotace může být poskytnuta pouze na projekty přijaté do kampaně. Podmínky pro poskytování dotace budou zveřejněny na webové stránce MŠMT http://www.msmt­.cz/…redsednic­tvi

Další informace o aktivní účasti najdete na internetzových stránkách kampaně „Evropa mladýma očima":http://www­.msmt.cz/…ropa-mladyma-

Vyhlašovatelem kampaně je MŠMT, odbor pro mládež ve spolupráci s ČRDM a Sdružením pracovníků DDM.