image image image

Představení institucí a poradních orgánů, odkazy na jejich oficiální stránky

  • Evropská komise
  • Evropský parlament
  • EHSV
  • Výbor regionů

vysvětlení některých pojmů ke stažení ve formátu PDF:

Evropská komise

Evropský hospodářský a sociální výbor (EHSV)

Seznam přednášek EHSV

Evropský parlament

Výbor regionů

Co to je e-bridge?