Individuální vzdělávání poskytovatelů sociálních služeb v oblasti zavádění standardů kvality, strategického plánování a profesní kvalifikace

 

Projekt je zaměřen na podporu kvalitu sociálních služeb a stabilitu organizací poskytujících sociální služby, které působí mimo centra Plzeňského a Jihočeského kraje, prostřednictvím jejich vzdělávání v oblasti zavádění standardů kvality sociálních služeb, strategického plánování a prostřednictvím zvyšování jejich profesní kvalifikace. Na základě předchozích zkušeností s potřebami poskytovatelů sociálních služeb se bude v rámci projektu poskytovat individuální vzdělávání přímo v jednotlivých organizacích. Projektové stránky naleznete zde.

 Vzdělávací aktivity

Vzdělávání v oblasti zavádění standardů kvality bylo realizováno ve třech vzájemně provázaných částech. První částí byl vstupní audit, během kterého byly identifikovány problematické nebo chybějící standardy. V druhé části probíhal individuální vzdělávání zaměřené na nápravu a doplnění chybějících dokumentů a postupů a definování klíčových oblastí pro úspěšné a komplexní zavedení všech standardů kvality. Třetí část byla zaměřena na realizaci cvičné inspekce simulující její reálný průběh.

Vzdělávání v oblasti strategického plánování bylo zaměřeno zejména na zjištění současného stavu (SWOT analýza), definování strategických záměrů organizace, zpracování akčního plánu minimálně na jeden rok a implementaci strategického plánu ve smyslu kontroly jeho naplňování a aktualizace.
Zvýšení profesní kvalifikace bylo dosaženo organizací kurzu pro pracovníky zapojených poskytovatelů (kvalifikace pro pracovníka v sociálních službách dle Vyhlášky č. 505/2006 Sb.).

V rámci projektu byly vytvořeny dvě odborné publikace (Standardy kvality sociálních služeb v praxi a Strategické plánování pro poskytovatele sociálních služeb v oblasti standardů kvality) shrnující nejčastější problémy při naplňování jednotlivých standardů kvality a při realizaci strategického plánování.

Projekt byl ukončen závěrečnou konferencí sumarizující výsledky projektu.

Manažer projektu
Daniel León

Manažer projektu za jižní Čechy
Mgr. Tomáš Chovanec

b_250_0_16777215_00_images_loga_donoru_oplzz_header.gif

CpKP západní Čechy podpořili