Mosty Hranice - základní informace

Logo OPZ barevné

Dne 1.7.2018 byla zahájena realizace projektu Přes Mosty do práce v Hranicích, jehož hlavním cílem je zvýšit uplatnitelnost na trhu práce u osob s nízkou úrovní kvalifikace. Vzhledem k absenci jakékoliv kvalifikace se tito lidé potýkají s významným problémem v nalezení vhodného pracovního uplatnění. K tomuto účelu využijeme velice efektivní, ucelený a provázaný systém práce s lidmi prostřednictvím strategie Mostů z chudoby. Projekt bude realizován po dobu 2 let a je financován z prostředků EU prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

CpKP východní Morava podpořili

Další aktivity CpKP východní Morava