We Are Equal, Not Identical - in Open Playground

v4 1

Základní škola v Němčících nad Hanou se zapojila do mezinárodního projektu „We Are Equal, Not Identical - in Open Playground" (ve volném překladu: „Jsme si rovni, ne stejní – otevřené společné hřiště").

Projekt je zaměřen na podporu výchovy a vzdělávání dětí a mládeže v oblasti lidských práv a svobod, zvýšení citlivosti dětí a mládeže vůči slovním a praktickým projevům ohrožující lidská práva již v zárodku a posílení postoje dětí a mládeže k aktivní obraně proti prohřeškům, proviněním a přečinům proti lidským právům.

ZŠ v Němčicích n. H. se do tohoto mezinárodního projektu zapojila prostřednictvím účasti 5-ti žáků 1. stupně na mezinárodním workshopu, který se v rámci projektu „We Are Equal, Not Identical - in Open Playground" uskutečnil v průběhu června tohoto roku. Těchto 5 našich žáků bylo vybráno na základě jejich úspěchů, dosažených v rámci projektu „Rovný přístup ke kvalitnímu základnímu vzdělávání v Němčicích nad Hanou", který ZŠ v současné době realizuje za podpory CpKP VM, a který je financován z prostředků Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Mezinárodní workshop se uskutečnil ve dnech 22. 6. až 25. 6.2017 a místem konání byly Košice na Slovensku. Čtyřdenní akce se zúčastnily děti z Česka, Slovenska, Polska a Maďarska. Společně si zde hrály a tvořily děti i dospělí napříč odlišnými národnostmi i kulturami.

Děti se zúčastnily různých interaktivních aktivit a učily se zde vyrábět různé výrobky. Veškeré aktivity probíhaly společně, ať už se experimentovalo, šilo, pletlo, kreslilo nebo se jednalo o tvůrčí psaní. Z rozjasněných očí a úsměvů na tvářích si můžeme dovolit říct, že děti byly z workshopu nadšené a celá akce předčila očekávání jejích realizátorů.

Aktivity zorganizovala nezisková organizace „Úspech" ve spolupráci s českým partnerem, Centrem pro komunitní práci východní Morava, v rámci realizace mezinárodního projektu „We Are Equal, Not Identical - in Open Playground (Sme si rovní, nie rovnakí - otvorené ihrisko)", který je finančně podpořený Mezinárodním višegradským fondem.

v4 2 v4 3

 

CpKP východní Morava podpořili

Další aktivity CpKP východní Morava