About People with People – Training of Public Participation in V4 Countries in Area of Transparent Decision Making and Communication with Public

logoOLSL CZCílem projektu je podpořit zlepšení veřejné správy na místní a regionální úrovni ve všech zemích V4 v podobě vzdělávacího modulu a propagační činnosti. Školení je určeno pro úředníky veřejné správy a politiky. Je zaměřeno na jejich správnou komunikaci s veřejností a neziskovými organizacemi. Projekt podporuje transparentní rozhodovací procesy, které by měly předcházet korupci a lépe zajistit fungování veřejné správy.

V rámci projektu dochází k výměně zkušeností a vzájemné spolupráci mezi partnery projektu ze zemí V4. V rámci všech uvedených zemí probíhá soutěž „O lidech s lidmi – cena za podporu místní demokracie a spolupráce s NNO“. V první fázi probíhá regionální kolo soutěže ve všech čtyřech zemích a následně nejlepší projekty postupují do kola mezinárodního. Na mezinárodní konferenci je poté vybrán nejlepší projekt ze zemí Visegradu. Důležitým pilířem projektu je přenos zkušeností ze zemí V4 do Chorvatska, případně do dalších balkánských zemí.img 5712

 

Projekt je realizován od června 2008 do ledna 2011. V rámci projektu navazujeme na dlouhodobou tradici soutěže „O lidech s lidmi“, kterou CpKP pořádá již od 2001.

Odkazy k projektu:

www.olidech-slidmi.cz

Projekt podpořil International Visegrad Fund

visegrad fund logo blue 400

CpKP střední Morava podpořili