Dobrovolnictví na Střední Moravě

Akreditovaný program „Dobrovolnictví na střední Moravě“ je na Přerovsku, Hranicku a Lipnicku realizován od roku 2004. Projekt umožňuje zájemcům o dobrovolnickou službu získání nových znalostí a zkušeností, získání jistoty, sebevědomí a důvěru ve vlastní schopnosti, získání nových kamarádů a známých, udržení pracovních návyků, větší šanci uplatnit se na trhu práce. Dobrovolnické centrum při Centru pro komunitní práce střední Morava úzce spolupracuje s Hestia Praha, Úřadem práce v Přerově a jeho detašovanými pracovišti v Lipníku nad Bečvou a Hranicích.Od konce roku 2007 probíhá nábor dobrovolníků také přes Odbor sociálních dávek v Přerově.

Vzhledem k tomu, že nejvíce dobrovolníků máme z odborů evidence sociálních dávek, stává se spolupráce s některými dobrovolníky náročnější na čas. Díky nově nastaveným pravidlům, kdy největší postih je vyloučení z programu, podařilo se nám udržet si v programu pouze zodpovědné dobrovolníky, kteří si plní své úkoly svědomitě a včas. Pouze ojediněle museli být dobrovolníci z programu zcela vyloučeni vzhledem k opakovanému porušování domluvených pravidel.Dobrovolníci pracují především v sociálních službách organizací v regionu a pomáhají při ochraně životního prostředí a záchraně kulturních památek.

17062007001

V posledním roce byl projekt byl realizován pouze za finančních prostředků dobrovolníků – všichni účastníci byli z evidence odboru sociálních dávek a bylo nutné zajistit jejich pojištění. Toto pojištění si hradili z vlastních finančních prostředků. (cca 500,-Kč/na osobu/rok).

V dalších letěch bychom rádi pokračovali v programu, který by byl určen především osobám, které potřebují získat praxi a osvojit si základní pracovní návyky, aby se následně mohly lépe uplatnit na trhu práce.


Aktuální nabídka pro dobrovolníky:
Prostřednictvím dobrovolnického programu se příslušníci cílových skupin stávají součástí pracovního kolektivu v organizacích, které působí v oblasti:

 • sociálních služeb
 • pedagogické a výchovné
 • zdravotnictví
 • péče o děti a mládež
 • péče o životní prostředí...

V přijímajících organizacích působí jako dobrovolníci, navazují nové sociální kontakty, rozšiřují si své znalosti a zkušenosti v určitém oboru a obnovují a udržují pracovní návyky. Postupně získávají potřebnou praxi, větší sebevědomí i motivaci. Jejich postavení ve společnosti i na trhu práce se zlepší a řada z nich si najde pracovní uplatnění.

Kdo může být dobrovolníkem?
Dobrovolníkem se může stát každý, kdo je starší 15-ti let bez ohledu na dosažené vzdělání:

 • studenti
 • rodiče na mateřské nebo rodičovské dovolené
 • lidé se zdravotním postižením
 • důchodci
 • nezaměstnaní
 • ostatní, kteří chtějí věnovat svůj volný čas smysluplné práci

Koordinátor projektu:
Jaroslava Koplíková, 775 764 416, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

CpKP střední Morava podpořili