Komunitní plánování sociálních služeb ORP Jindřichův Hradec

phoca thumb m kpss dacice Od 1. 1. 2018 realizuje CpKP jižní Čechy dvouletý projekt „Pokračování komunitního plánování sociálních služeb ORP Jindřichův Hradec“ (registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006571), jehož partnerem je město Jindřichův Hradec.

Projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

 

Cíle projektu na území ORP Jindřichův Hradec:

- udržet a rozvíjet místní partnerství,

- vypracovat akční plán sociálních služeb na rok 2019,

- vypracovat aktuální střednědobý plán na roky 2020-2022

- podpořit informovanost cílových skupin o sociálních službách

 logo OPZ barevne

 Hlavní aktivity projektu:

-          zajištění koordinace procesu plánování (činnost řídící skupiny a pracovních skupin, aktualizace metodik procesu plánování)

-          zpracování podkladů pro vytvoření akčního a střednědobého plánu (vyhodnocení naplnění záměrů předchozího plánu, zjišťování potřeb soc. služeb na území ORP J. Hradec, analýzy)

-          vytvoření akčního a střednědobého plánu (ve spolupráci s poskytovateli, uživateli a zadavateli sociálních služeb), plán monitoringu a vyhodnocení plnění plánu

-          informování a zapojování účastníků procesu plánování (informační kampaň pro cílové skupiny a širokou veřejnost)

-          posílení spolupráce mezi obcemi a kraji (spolupráce obcí, spolupráce obcí s JČ krajem, spolupráce napříč krajem)

 

 Výstupy projektu:

 Akční plán rozvoje sociálních služeb pro rok 2019

 Střednědobý plán rozvoje soc. služeb

 

Kontaktní osoba:

Mgr. Monika Emrová

tel.: 384 351 312

mob.: 725 964  577

email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Na začátku realizace projektu obnovila činnost řídící skupina. Pracuje částečně ve stejném složení jako při posledním procesu plánování v roce 2012 - 2013, ke změnám došlo zejména na pozicích zástupců obcí. Členy ŘS jsou:

 

Mgr. Aleš Adamec – vedoucí, Chráněné bydlení Naplno                                                       

PaedDr. Drahomíra Blažková – ředitelka, Otevřená okna, z. ú.

Ing. Petra Blížilová - 2. místostarosta, Jindřichův Hradec                                                             

Mgr. Rudolf Hubinger – tajemník, Nová Bystřice

Bc. Pavlína Nebeská - tajemník, Nová Včelnice

MVDr. Petr Nekut – starosta, Kardašova Řečice

Mgr. Jaroslava Sedláková, PhD. – stavební oddělení, Strmilov

Mgr. Zdeňka Šindelářová – vedoucí SO MěÚ Jindřichův Hradec

Andrea Šívrová – Matrika, sociální a pozemková agenda, Nová Včelnice

 

 

Ve sledovaném období se řídící skupina sešla na 2 jednáních:

1. jednání ŘS Jindřichův Hradec – 19.2.2018

2. jednání ŘS Jindřichův Hradec – 12. 4. 2018

 

Zápis z jednání ŘS

Zápis z 2. jednání ŘS

 

Jednání proběhla podle předem připraveného programu, z jednání jsou pořízeny prezenční listiny a zápisy.

Mimo členů řídící skupiny se jednání účastní zástupci realizačního týmu – metodik, místní odborný pracovník a kontaktní pracovnice partnera.

 

 

Byly zformovány 4 pracovní skupiny, ve sledovaném období se konala jejich úvodní setkání:

1. jednání PS děti, mládež a rodina ze dne 21. března 2018

1. jednání PS Senioři ze dne 21. března 2018

1. jednání PS Osoby ohrožené soc. vyloučením ze dne 29. března 2018

1. jednání PS Osoby se zdravotním postižením ze dne 29. března 2018

 

Jednání jsou otevřená, může se jich účastnit každý, kdo má o plánování sociálních služeb zájem.

Zápis z jednání PS "Děti" v rámci aktualizace KPSS JH

Zápis z jednání PS "Senioři" v rámci aktualizace KPSS JH

Zápis z jednání PS "Osoby ohrožené sociálním vyloučením" v rámci aktualizace KPSS JH

Zápis z jednání PS "Osoby se ZP" v rámci aktualizace KPSS JH

 

Součástí prvních jednání řídící skupiny a pracovních skupin bylo i vzdělávání účastníků o významu, principech a cílech komunitního plánování. Byla aktualizována metodika pro plánování na území ORP Jindřichův Hradec. Na základě rozhodnutí Řídící skupiny byly aktualizovány základní dokumenty (statut, jednací řád).

 Statut (základní listina) KPSS ORP J. Hradec 2018

Jednací řád ŘS a PS

 

Proběhlo veřejné projednání, na kterém byli účastníci seznámeni s projektem a s procesem komunitního plánování. Proběhla SWOT analýza a účastníci byli vyzváni k zapojení do pracovních skupin. 

Veřejné projednání v rámci KPSS Jindřichův Hradec

 

Byl připraven podklad k evaluaci  předchozího procesu  plánování a  zpracována první část evaluace. 

Byly zadány dílčí průzkumy potřeb poskytování sociálních služeb na území ORP Jindřichův Hradec. Je zpracovávána první verze sociodemografické analýzy a připraveny podklady k dalším analýzám.  

 

 

 

 

CpKP jižní Čechy podpořili