Zpět

Výroční zpráva CpKP střední Čechy za rok 2019

úvod výročka 2019Rok 2019 byl pro nás rokem uzavírání projektů z roku 2018 a v závěru roku přípravou na nové projekty a výzvy. V té době jsme ještě netušili, jak velké výzvy to budou. Projekty, které jsme letos realizovali, se primárně věnovaly zpracování komunitních plánů sociálních a návazných služeb v 5 území.

Jednalo se nejen o projekty podpořené z Evropského sociálního fondu, ale i dílčí zakázky. Dále jsme pokračovali ve zviditelňování témat, která nás provázejí již několik let.

 

CPKP střední Čechy je jedno ze šesti místních zastoupení. Území našeho působení je Středočeský kraj, hlavní město Praha a v některých projektech či dílčích aktivitách i další kraje ČR. Jednalo se o téma lidí, kteří pečují o své blízké, lidí, kterým sluchové postižení nedovoluje přistupovat k pomoci stejně jako lidem, kteří slyší, a téma potřebných systémových změn v podpoře osob, kterých se dotýká výkon trestu, a to nejenom těch, kteří ve výkonu trestu jsou, ale i jejich blízkých, které tato situace ovlivňuje.Po celý rok jsme dílčími konzultacemi podporovali různá místní sdružení, akční skupiny či svazky obcí. V oblasti místního udržitelného rozvoje již tradičně spolupracujeme s místními akčními skupinami či svazky obcí. 
Děkuji všem mým kolegyním a kolegům, díky jejichž úsilí se nám daří vše úspěšně realizovat. Děkuji všem poskytovatelům finančních prostředků, bez nichž bychom naše plány nemohli realizovat. Děkuji všem našim partnerům, příznivcům a sympatizantům za jejich práci a podporu. Těšíme se, že i v dalším roce budeme společně usilovat o otevřenou, tolerantní a spolupracující společnostve středních Čechách.
Věříme, že naše aktivity přispívají k prosazování účasti veřejnosti na rozhodování na různých úrovních a zviditelňování témat, která jsou z různých důvodů opomíjená.

Mgr. Martina Macurová

ředitelka místního zastoupení
CPKP střední Čechy

License: Dokument není zpravován pod žádnou licencí

Další aktivity