Zpět

Srovnávací analýza Integra

Srovnávací analýza Integra Integrovaný přístup ke zvýšení kvalifikace a zaměstnanosti osob ohrožených sociální exkluzí, CpKP MRSK, Ostrava 2003


 

integra obrCentrum pro komunitní práci Moravskoslezský kraj realizovalo v době od září 2002 do srpna 2003 za podpory PHARE Fondu rozvoje lidských zdrojů a českého státního rozpočtu projekt s názvem Integra (Integrovaný přístup ke zvýšení kvalifikace a zaměstnanosti osob ohrožených sociální exluzí).
Hlavním cílem projektu bylo zlepšení zaměstnanosti a úrovně kvalifikace v regionu, vybudování efektivního systému komunikace všech činitelů regionálního trhu práce přii uplatňování partnerství veřejného i soukromého sektoru, vzdělávacích institucí a neziskových organizací.
K dílčím cílům patřila snaha o integraci skupin ohrožených sociální exkluzí – především absolventů, mladých nezaměstnaných, žen, minoritních skupin, zvýšení zaměstnanosti těchto osob prostřednictvím integrovaného přístupu a partnerské spolupráce při jejich opětovném začleňování do společnosti, zlepšení přístupu ke vzdělání, zvýšení kvality a efektivnosti v oblasti dalšího vzdělávání, posílení vazeb mezi vzdělávacími organizacemi a podnikatelským sektorem a v neposlední řadě také srovnávací studie.

License: Souhlas s využitím dokumentu dle licence

Další aktivity