Zpět

Občané a veřejné prostanství

CpKP střední Čechy, Ondřej Marek, Praha 2005, ISBN 80-86902-27-7


obcana a verejna prostranstviV roce 1995 jsem přišla na nejmenovaný městský úřad v České republice a zeptala jsem se, jak informují veřejnost o dění na radnici. Bylo mi řečeno: „Pokud občan potřebuje nějaké informace, přijde na úřad a zeptá se.“ Od té doby se přístup pracovníků veřejné správy k občanům poněkud změnil a řada z nich si uvědomuje důležitost poskytování informací a zapojování občanů do správy věcí veřejných.
O tom svědčí jak přijetí zákona č. 106/ 1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím a ratifikace Aarhuské úmluvy o přístupu k informacím, tak i stále častější účast veřejnost na rozhodování. Některé obce se sice hlásí k principům Místní agendy 21, zavádí komunitní plánování sociálních služeb, realizují strategické plánování a další procesy za účasti veřejnosti, stále se však nejedná o pravidlo. Zástupci veřejné správy mohou využívat různých nástrojů a technik k účasti veřejnosti na správě věcí veřejných. Jsou jimi jednostranné poskytování informací, poskytování informací s možností zpětné vazby, konzultace a společné rozhodování a plánování spolu s občany.
Jedním z příkladů kvalitní úrovně zapojení občanů do rozhodování je tzv. akční či komunitní plánování (nebo též plánování občanských aktivit), které je právě příkladem společného rozhodování a plánování s občany a je používáno i při utváření veřejných prostranství. Do rukou se vám dostává materiál, který
představuje několik inspirativních příkladů projektů, kde se obce a města rozhodly intenzivně komunikovat s veřejností o vytváření či obnově veřejných prostranství. Budeme rádi, pokud se bude počet takových
projektů i nadále zvyšovat.

 

Eva Macurová,
ředitelka CpKP střední Čechy

License: Souhlas s využitím dokumentu dle licence

Další aktivity