Zpět

Metodika pro sledování indikátorů efektivity managementu

metodika benchmarkingMetodika pro sledování indikátorů efektivity managementu mikroregionů, Mgr. Ivo Škrabal a kolektiv, CpKP střední Morava, Přerov 2010

Hlavním cílem předkládané metodiky je popsat, nastavit a iniciovat využívání vytvořených systémů hodnocení a monitoringu mikroregionů v České republice. Nástroje popsané v metodice přispějí k zefektivnění činností managementu svazků obcí a MAS s dopadem na zkvalitnění jejich fungování a rozvoje v rámci venkovského prostoru.

Dílčí cíle metodiky jsou následující:

  • Charakterizovat systém vyhodnocování činností mikroregionů a MAS prostřednictvím vytvořené sady indikátorů efektivity a doplňkových indikátorů
  • Nabídnout praktickou aplikaci vytvořeného elektronického systému "E-Homer.cz" pro hodnocení a monitoring činností mikroregionů a MAS

License: Souhlas s využitím dokumentu dle licence

Další aktivity