Zpět

Inspirujeme se navzájem: Příklady dobré praxe rozvoje

Inspirujeme se navzájem: Příklady dobré praxe managementu rozvoje mikroregionů a MAS, Mgr. Ondřej Marek a kolektiv, CpKP, Praha 2010

Příklady dobré praxe jsou důležitým a srozumitelným nástrojem vzdělávání a osvěty v oborech, ve kterých nejsou jednoznačně definované postupy a řešení. Jendou z takových oblastí je i rozvojových management. Na základě realizace projektu Benchmarking venkova bylo sesbíráno několik příkladů dobré praxe, které jsou uspořádány do této publikace.

License: Souhlas s využitím dokumentu dle licence

Další aktivity