img 7906 1Jedna z nejstarších poboček CpKP Severní Morava v roce 2011 naplno obnovila svoji činnost a získala samostatného ředitele v osobě Mgr. Ivo Škrabala. Pobočka působí nejen v  Olomouckém a Moravskoslezském kraji. Jejím hlavním záběrem jsou projekty místního a udržitelného rozvoje, což kromě jiného znaméná otázkám aktivní politiky zaměstnanosti. 

 


 

Nový start pro dlouhodobě nezaměstnané 14. září 2018 Napsal/a kancelář CpKP MRSK 11888
Erasmus+ Výměna Evropské dobré praxe - základní dovednosti a klíčové kompetence pro nezaměstnané 27. leden 2017 Napsal/a kancelář CpKP MRSK 14581
ZAČÍT ZNOVU - Zahraniční stáže pro znevýhodněnou mládež 1. květen 2016 Napsal/a kancelář CpKP MRSK 19945
Tým CpKP a CSI Vám přeje veselé vánoce a šťastný Nový rok 2016 24. prosinec 2015 Napsal/a kancelář CpKP MRSK 13366
Konference Sociální inovace v praxi, Olomouc 26.-27.11.2014 13. listopad 2014 Napsal/a kancelář CpKP MRSK 15731

Podkategorie

  • Zapojování veřejnosti

    zapojovani verejnosti2Navrhujeme a realizujeme programy účasti veřejnosti ve strategickém i investičním plánování a rozhodování. Jedná se například o zapojení veřejnosti do plánování a navrhování veřejných prostranství, do přípravy regenerace panelových sídlišť, do přípravy strategických, rozvojových nebo komunikačních koncepcí (např. koncepce nakládání s odpady, generely zeleně atd.) nebo také do přípravy dopravních staveb či jiných investic.

  • Místní a udržitelný rozvoj
    mur2Poskytujeme konzultační služby při přípravě projektů zaměřených na místní sociálně ekonomický rozvoj při respektování principů ochrany životního prostředí. Zpracováváme a aktualizujeme rozvojové strategie mikroregionů, měst a krajů. Asistujeme při přípravě místních rozvojových projektů a aktivit zaměřených na znevýhodněné skupiny obyvatel.

CpKP Severní Morava podpořili