Východomoravská pobočka CpKP naplno obnovila svoji činnost v roce 2011 a získala novou ředitelku, Mgr. Gabrielu Fellingerovou. Pobočka působí nejen ve Zlínském kraji, ale také na Přerovsku. Věnujeme se problematice komunitního plánování sociálních služeb.  Realizujeme mezinárodní projekty zaměřené na oblast rozvoje sociálních služeb. Vzděláváme, podporujeme a posilujeme nestátní neziskové organizace.

Naše projekty, které realizujeme:

Přes Mosty do práce

Aktualizace procesu komunitního plánování sociálních služeb v ORP Vyškov

Aktualizace procesu komunitního plánování sociálních služeb v ORP Bystřice
pod Hostýnem

Komunitní plánování sociálních služeb v DSO Mikroregion Hustopečsko

Aktualizace procesu komunitního plánování sociálních služeb v ORP Šternberk

Aktualizace procesu komunitního plánování sociálních služeb v ORP Břeclav

 Logo OPZ barevné

Kurz pracovníka v sociálních službách

V pořadí již 3. cyklus kurzu pracovníka v sociálních službách pořádaný Centrem pro komunitní práci východní Morava ve spolupráci s Girasole, sdružením pro pomoc a rozvoj, se tento týden pomalu přehoupl do své druhé části. Kurz se tentokrát koná v Lipníku nad Bečvou a všech 14 účastníků má již za sebou teoretickou část školení, v průběhu které se dozvěděli spoustu nových informací z oblastí jako je např. sociálně právní minimum, metody sociální práce, úvod do psychologie, úvod do problematiky zdravotního postižení a dalších. Nyní je čeká splnit také tu praktickou část, která je nezbytnou součástí a podmínkou, společně s úspěšným složením závěrečné písemné zkoušky, k získání akreditovaného osvědčení „Pracovník v sociálních službách". Termín zkoušky je stanoven na 3.7.2014 a celý tým Centra pro komunitní práci východní Morava přeje všem účastníkům hodně štěstí.

Číst dál...

Červnové setkání pracovních skupin v rámci projektu „Aktualizace Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb města Uherský Brod“

Dne 16. června 2014 proběhla v Uherském Brodě setkání všech pracovních skupin v rámci projektu „Aktualizace Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb města Uherský Brod". Hlavním tématem bylo shrnutí informací SWOT analýzy, hodnocení priorit, společná témata a jednotlivé priority.

Číst dál...

Pozvánka na 2. Veřejné setkání v rámci projektu „Aktualizace Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území ORP Veselí nad Moravou“

Chcete se dozvědět co je nového v sociálních službách ve Veselí nad Moravou? Jaké služby Vám nabízejí poskytovatelé sociálních služeb ve Veselí nad Moravou a okolí? Co nového se událo během projektu Aktualizace Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území ORP Veselí nad Moravou? Přijďte se za námi podívat. Cílem setkání je seznámit širokou veřejnost s průběhem projektu a zapojit ji do živého procesu komunitního plánování.

Číst dál...

Zveřejnění katalogu poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Veselí nad Moravou

Katalogu poskytovatelů sociálních služeb je databází všech poskytovatelů sociálních služeb s působnostní na území ORP Veselí nad Moravou. Poskytovatelé sociálních služeb jsou v katalogu rozděleni podle cílových skupin, pro které danou službu poskytují. Tyto cílové skupiny byly navrženy během působení projektu "Aktualizace Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území ORP Veselí nad Moravou", v rámci kterého byl katalog zpracován, jsou to Senioři, Osoby se zdravotním postižením, Rodina a děti a osoby ohrožené sociálním vyloučením. Dále jsou v katalogu uvedena kontaktní telefonní čísla, jako jsou tísňová volání, linky důvěry, krizové linky pro děti a mládež, kontakty na jednotlivá oddělení Úřadu práce, apod.

Číst dál...

Květnové setkání pracovních skupin v rámci projektu „Aktualizace Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb města Uherský Brod“

Dne 19. května 2014 proběhla v Uherském Brodě setkání všech pracovních skupin v rámci projektu „Aktualizace Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb města Uherský Brod". Hlavním tématem bylo shrnutí informací SWOT analýzy, hodnocení priorit, společná témata a jednotlivé priority.

Číst dál...

CpKP východní Morava podpořili

Další aktivity CpKP východní Morava