Zpět

Leták k výstavě Živé paměti sudet

Na deseti výstavních panelech jsou prostřednictvím fotografií a citací z vyprávění pamětníků představeny obce, jejichž národnostní složení se v druhé polovině 20. stol. výrazně změnilo, a také obce, které po odsunu původního obyvatelstva zanikly. Jsou tak prezentovány dnes již zaniklé obce v Českém lese, obce z okolí Horšovského Týna či Chotěšova. Poslední panely představují města Nýrsko a Stříbro.

 vystava pametiVýstava je koncipována jako putovní a její vystavování probíhá na českém, stejně jako na německém území. V případě zájmu o výstavu či další informace neváhejte a kontaktujte Daniela Leóna z Centra pro komunitní práci západní Čechy.

 

License: Dokument není zpravován pod žádnou licencí